ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

80 εκατ. για την εξισωτική αποζημίωση 2015

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:34:00 π.μ. | | | |
 Συνολικά 80 εκατ. ευρώ για την εξισωτική του 2015 και 143,5 εκατ. ευρώ για τις ενισχύσεις του 2014, πιστώθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) -σύμφωνα με 4 σχετικές αποφάσεις- με σκοπό να προχωρήσουν κάποιες πληρωμές εξισωτικής εντός του έτους, όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι από το τμήμα των Κοινοτικών Πόρων του υπουργείου .
Να υπενθυμίσουμε ότι έχει προηγηθεί απάντηση του υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, σε ερώτηση των βουλευτών ∆. Κουκούτση και Ι. Σαχινίδη, σύμφωνα με την οποία δρομολογούνται για τέλος Νοεµβρίου τα υπόλοιπα από εκκρεµότητες της εξισωτικής του 2013 και 2014, ενώ εντός ∆εκεµβρίου τοποθετεί ο υπουργός την προκαταβολή της εξισωτικής του 2015. Με τις εν λόγω αποφάσεις, ανοίγει ο δρόμος για την πληρωμή των σχετικών ενισχύσεων στους δικαιούχους, χωρίς ωστόσο να ορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία.

Αναλυτικά για μειονεκτικές περιοχές οι πιστώσεις είναι ως εξής:

Μέτρο 212 «Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα εκτός των ορεινών περιοχών» του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (Αιτήσεις 2015). Η πίστωση έτους (2015) στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 26.400.00 ευρώ

Μετρό 212 «Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα εκτός των ορεινών περιοχών» του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (Αιτήσεις 2014). Η πίστωση έτους (2014) στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 41.500.000 ευρώ

Αναλυτικά για ορεινές περιοχές οι πιστώσεις είναι ως εξής:

Μέτρο 211 «Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα» (Αιτήσεις 2015). Η πίστωση έτους (2015) στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 53.600.000 ευρώ.

Μέτρο 211 «Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα» (Αιτήσεις 2014). Η πίστωση έτους (2015) στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 102.000.000 ευρώ
Οι σχετικές αποφάσεις έχουν ως εξής: 

Ένταξη του Μέτρου 211 για τις αιτήσεις του 2015.pdf
Ένταξη του Μέτρου 212 για τις αιτήσεις του 2015.pdf
Τροποποίηση για το Μέτρο 211 για τις αιτήσεις του 2014.pdf
Τροποποίηση για το Μέτρο 212 για τις αιτήσεις του 2014.pdf


Η απάντηση Αποστόλου για την πληρωμή της εξισωτικής


Όσον αφορά τις πραγµατοποιηθείσες και προγραµµατισµένες πληρωµές εξισωτικής αποζηµίωσης των ετών 2013, 2014 και 2015, αυτές έχουν ως εξής:

Έτος 2013: Η εκκαθάριση της εξισωτικής του έτους 2013 έχει ήδη ολοκληρωθεί και καταβληθεί στους δικαιούχους εντός του έτους 2014. Θα ακολουθήσουν οι συµπληρωµατικές πληρωµές που προγραµµατίζεται να πραγµατοποιηθούν µέχρι το τέλος Νοεµβρίου του 2015 και οι οποίες προκύπτουν από τον επανυπολογισµό της ενίσχυσης για το Μέτρο 211 και 212 του ΠΑΑ 2007-2013, µετά το αίτηµα των αρχών της χώρας για επανακαθορισµό των επιλέξιµων βοσκοτόπων του Πυλώνα ΙΙ και διαφοροποίησής τους από τους αντίστοιχους του Πυλώνα Ι, καθώς και τις διαπραγµατεύσεις που ακολούθησαν.

Έτος 2014: Η προκαταβολή του έτους 2014 έχει ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους το ∆εκέµβριο του 2014 και τον Ιανουάριο του 2015, ενώ η εκκαθάριση προγραµµατίζεται να πραγµατοποιηθεί µέχρι το τέλος Νοεµβρίου του 2015 στη βάση των προαναφερθέντων επανυπολογισµών των ποσών των ενισχύσεων µε τα νέα δεδοµένα για τις εκτάσεις των επιλέξιµων βοσκοτόπων του Πυλώνα II.

Έτος 2015: Η προκαταβολή εξισωτικής αποζηµίωσης έτους 2015 προγραµµατίζεται να καταβληθεί εντός του ∆εκεµβρίου του 2015.
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ