ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΚΑΦΕΣ - ΣΦΟΛΙΑΤΕΣ

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016

Ξεκίνησαν τα Προγράμματα ΕΣΠΑ για τις Τουριστικές Επιχειρήσεις

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:56:00 π.μ. |
Ξεκίνησαν τα Προγράμματα ΕΣΠΑ για τις Τουριστικές Επιχειρήσεις με ημερομηνίες υποβολής Προτάσεων από 29/3/2016 έως 17/5/2016

Τι επιδοτείται:
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000€ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).Επιλέξιμες Δαπάνες

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος Μηχανήματα – Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος-Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης -Προβολή – Προώθηση μέχρι 15.000€-Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 20.000€ Μεταφορικά μέσα μέχρι 15.000€Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου μέχρι 2.500 €-Μελέτες / έρευνες αγοράς. 5.000€ και μέχρι 2.500 €/μελέτη-Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ


Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:

Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ (Παράρτημα ΙΙ) από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. 

Οι Επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν δραστηριότητα στους ΚΑΔ που ακολουθούν :
www.action.gr/new_site/repository/upload/ΕΣΠΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΚΑΔ.pdf

Την Εγκύκλιο με τις λεπτομέρειες του Προγράμματος μπορείτε να το δείτε εδώ:
www.action.gr/new_site/repository/upload/ΕΣΠΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-A.pdf
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ