Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016

Δημοτικό Συμβούλιο στο Ναύπλιο με 28 θέματα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:47:00 μ.μ. |
Δημοτικό Συμβούλιο στο Ναύπλιο με 28 θέματα
 Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ναυπλιέων θα πραγματοποιηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Tρίτη και ώρα 19:00 μ.μ με τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1o
Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επί αιτήματος Κωνσταντίνου Κωτσογιάννη για τοποθέτηση εύκαμπτων κολωνακίων επί της οδού Δερβενακίων στη ΔΚ Ναυπλίου.

ΘΕΜΑ 2o 
Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων τμήματος οικισμού «Καλλιθέας» της TK Δρεπάνου της ΔΕ Ασίνης.

ΘΕΜΑ 3o 
 Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί προειδοποιητικής σήμανσης, διαγράμμισης και μετακίνησης εξωτερικών καμπινών (καφάο) του Ο.Τ.Ε εντός των ορίων του Δήμου Ναυπλιέων.

ΘΕΜΑ 4o 
 Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για ΜΗ καθορισμό επιτρεπόμενου αριθμού αδειών εγκατάστασης οίκων ανοχής στο Δήμο Ναυπλιέων.
ΘΕΜΑ 5o 
Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου « Εκπόνηση μελετών για τη στερέωση , αποκατάσταση και ανάδειξη του κτιρίου ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ (ΧΑΜΑΜ) του Δ.Ναυπλιέων.
ΘΕΜΑ 6o 
Απόφαση περί τροποποίησης προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 7o 
Περί έγκρισης ένταξης του Δήμου στα Διατραπεζικά Συστήματα εισπράξεων.
ΘΕΜΑ 8o 
Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης σειράς εκδηλώσεων με τίτλο «Αλκμήνεια» με τον Πολιτιστικό –Εξωραϊστικό Σύλλογο Μιδέας και διάθεσης σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ 9o 
Περί εγκρίσεως επέκτασης δημοτικού φωτισμού στις ΔΕ Ναυπλιέων, Ασίνης και Ν.Τίρυνθας.

ΘΕΜΑ 10o Περί εγκρίσεως οικονομικών στοιχείων του Β΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 11o
Περί έγκρισης προμήθειας καυσίμων του Δήμου και των Νομ.Προσώπων .

ΘΕΜΑ 12o
Περί έγκρισης μελέτης με θέμα « προμήθεια ειδών τροφίμων για το ν.π.δ.δ ΔΟΚΟΙΠΑΝ και νωπού γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου για το έτος 2017 ».
ΘΕΜΑ 13o
Περί έγκρισης διοργάνωσης διήμερων εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τον πρώτο κυβερνήτη της ΕλλάδαςΙωαν. Καποδίστρια και διάθεσης σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ 14o
Επί εισηγήσεως για διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωμένου ποσού που αφορά μίσθωμα περιπτέρου στην ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ .
ΘΕΜΑ 15o
Επί εισηγήσεως για επιστροφή εγγύησης -δικαιώματος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης στον πρώην Δ. Ν.Τίρυνθας κατόπιν αιτήσεως της Δημ. Μανώλη.
ΘΕΜΑ 16o 
Περί έγκρισης της διοργάνωσης « ΤΟLΟ Energytriathlon 2016» και της διάθεσης σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ 17o 
Επί εισηγήσεων για επιστροφή αχρεωστήτως ή ανοικοίως εισπραχθέντων ποσών.
ΘΕΜΑ 18o 
Επί εισηγήσεως για διαγραφή οφειλών του κου Κανταρτζή Μιχαήλ.
ΘΕΜΑ 19o 
Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης ημερίδας με τη μη κερδοσκοπική εταιρεία « Αθλητισμός χωρίς Αναβολικά » και διάθεσης σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ 20o
Επί εισηγήσεως για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού .
ΘΕΜΑ 21o 
Περί έγκρισης της συνδιοργάνωσης τουρνουά « 3 με 3» 2016 με την ΕΣΚΑΚ και ΕΟΚ και της διάθεσης σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ 22o 
Περί λήψης απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: « Διανοίξεις και Ασφ/σεις Δ.Ε Ασίνης».
ΘΕΜΑ 23o 
Ορισμός μελών, δια κληρώσεως, για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου.
ΘΕΜΑ 24o 
 Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου : « Τεχνικά έργα οδοποιίας Δ.Ναυπλιέων ».
ΘΕΜΑ 25o 
Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης πολ. εκδήλωσης με θέμα «Βραδιά Πολιτισμού » στο πλαίσιο του συνεδρίου με τίτλο ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ και διάθεσης σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ 26o
Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Γκολέμη Παναγιώτη του Θεοδοσίου.
ΘΕΜΑ 27o 
 Περί έγκρισης συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό FlashMOVE , επίσημη έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.
ΘΕΜΑ 28o 
Περί τροποποίησης-συμπλήρωσης της αρ. 293-2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που αφορά τη λήξη μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το ΚΕΠ 345 .
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ