Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Μειοδοτικές Δημοπρασίες Μίσθωσης Ακινήτων για την στέγαση των αστυνομικών τμημάτων Άργους και Κρανιδίου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:38:00 μ.μ. |
Μειοδοτικές Δημοπρασίες Μίσθωσης Ακινήτων για την στέγαση των αστυνομικών τμημάτων Άργους και Κρανιδίου
 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ76/τΑ) με τις τροποποιήσεις του για τη μίσθωση ακινήτων κατάλληλων για τη στέγαση των τμημάτων : Αστυνομικού Τμήματος Άργους-Τμήμα Ασφάλειας Άργους -Τροχαία Άργους και του Αστυνομικού Τμήματος Κρανιδίου σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Για το Άργος:

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατυσκάλων και κοινόχρηστων διαδρόμων) περίπου 905 τ.μ., ήτοι γραφειακούς χώρους επιφάνειας περίπου 765 τ.μ., και αρχειακούς-αποθηκευτικούς (βοηθητικούς χώρους) επιφάνειας περίπου 140 τ.μ. Συγκεκριμένα για το Αστυνομικό τμήμα Άργους 330 τ.μ., για το τμήμα Ασφάλειας Άργους 270 τ.μ., και για το το τμήμα Τροχαίας Άργους 195 τ.μ. και λοιπούς χώρους 110 τ.μ. Επίσης να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης / κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Για το Κρανίδι:

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής επιφάνειας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατυσκάλων και κοινόχρηστων διαδρόμων) περίπου 430 τ.μ., ήτοι γραφειακούς και χώρος στρατωνισμού μικτής επιφάνειας περίπου 367 τ.μ., και αρχειακούς (βοηθητικούς χώρους) μικτής επιφάνειας περίπου 63 τ.μ. Επίσης να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης / κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ολόκληρες οι διακηρύξεις αναλυτικά:


Αστυνομικό τμήμα Κρανιδίου


Ο Αν/τής Διευθυντής της
Περιφερειακής Διεύθυνσης
Δημόσιας Περιουσίας
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου

Κακούνης Παναγιώτης
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ