Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Κατάρτιση & Πιστοποίηση Ανέργων με εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 ευρώ από το "ΚΕΚ Διάσταση" στο Ναύπλιο

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:47:00 π.μ. |
Κατάρτιση & Πιστοποίηση Ανέργων με εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 ευρώ από το "ΚΕΚ Διάσταση" στο Ναύπλιο
 Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες υλοποιεί τη Δράση «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής», με στόχο την ενδυνάμωση και κατοχύρωση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, καθώς και την τοποθέτησή τους σε θέσεις πρακτικής άσκησης και επιδοτούμενης απασχόλησης, συμβάλλοντας στην πρόληψη και αντιμετώπιση -κυρίως της μακροχρόνιας- ανεργίας.

Εκπαιδευτικό Επίδομα € 2.600 
Κερδίστε μια θέση στην Αγορά Εργασίας

Τι περιλαμβάνει
Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης 120 ωρών σε έναν από τους παρακάτω κλάδους:

Τουρισμός - ΒιομηχανίαΤρόφιμα -Ποτά - Εμπόριο - Αγροτικός Τομέας -Έργα Υποδομής & Τεχνικά Επαγγέλματα - Logistics - Τεχνολογίες Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΠεριβάλλον - Διαχείριση Υγρών & Στερεών Αποβλήτων - Eνέργεια 

Συμβουλευτική Υποστήριξη μέσω ατομικών συνεδρίων από εξειδικευμένους Συμβούλους για την αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασίας (Career Counceling):

-Εύστοχη επιλογή Προγράμματος Κατάρτισης
-Δημιουργική Συμμετοχή στο Εργασιακό Περιβάλλον
-Κατάλληλη Σύζευξη Προσωπικού Profile με Διαθέσιμες Θέσεις Πρακτικής Άσκησης 
-Διαρκής Υποστήριξη κατά την Πρακτική Άσκηση
-Μετατροπή της Πρακτικής Άσκησης σε Σύμβαση Εργασίας

-Πρακτική Άσκηση 500 ωρών σε επιχειρήσεις, με δυνατότητα μετατροπής της Πρακτικής Άσκησης σε σταθερή απασχόληση μετά τη ολοκλήρωση του Προγράμματος
-Εξετάσεις Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.
-Εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 €

Ποιοι Ωφελούνται
23.000 άνεργοι εκ των οποίων:
13.800 απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
9.200 απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ και ΑΕΙ)
Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
Ηλικία 29-64 ετών (γεννηθέντες 01.01.1952 – 31.12.1987)
Κριτήρια Επιλογής
Το συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό φορολογικού έτους 2015
Ο χρόνος ανεργίας
Η προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο
Επιλέξτε 1 από τις 920 θέσεις που προσφέρει η ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ