Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Τι προβλέπει το τοπικό σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Ναυπλιέων;

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:45:00 μ.μ. |
Τι προβλέπει το τοπικό σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Ναυπλιέων;
 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων κατά την συνεδρίαση του στις 11.10.2016 ενέκρινε κατά πλειοψηφία το "Τοπικό σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων Δ.Ναυπλιέων". Τι προβλέπει όμως το σχέδιο αυτό σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης που αναρτήθηκαν στο δι@υγεια; 

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγαγε προς συζήτηση το 9o θέμα ημερήσιας διάταξης περί: « εγκρίσεως τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων Δ. Ναυπλιέων » και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο , ο οποίος παρουσιάζοντας περιληπτικά το εν λόγω σχέδιο έθεσε υπόψη του Σώματος τα κάτωθι : 

Με το παρόν τοπικό σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, αφού λάβουμε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου Ναυπλιέων και ειδικότερα, τις έντονες πληθυσμιακές διακυμάνσεις λόγω της τουριστικής κίνησης ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, προτείνονται οι κάτωθι προτάσεις δράσεων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ), που θα διασφαλίσουν αφενός την πλήρη εναρμόνιση του Δήμου Ναυπλιέων με τα όσα σχετικά ορίζονται στον εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ), αφετέρου, θα εξειδικεύσουν και θα προσαρμόσουν την επίτευξη των εν λόγω στόχων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του Δήμου Ναυπλιέων. 

Η σχετική παράθεση των δράσεων που ακολουθούν, καλύπτει πλήρως το σύνολο των σταδίων διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και περιλαμβάνει: 

• Ανάπτυξη προγραμμάτων διαλογή στην πηγή (ΔσΠ) ως προς το στάδιο διαχείρισης που αφορά στη συλλογή και μεταφορά προ-διαλεγμένων ρευμάτων (ειδών) ΑΣΑ, 

• Ανάπτυξη Δικτύου Κινητών Κέντρων Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών - ΚΣΑΥ (οριζόμενα και ως Περιφερειακά Πράσινα Σημεία) ως προς το στάδιο διαχείρισης που αφορά στη συλλογή και μεταφορά προ-διαλεγμένων ειδικών ρευμάτων ΑΣΑ, χωροθετημένα σε κεντρικά σημεία των Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων έτσι ώστε, να διευκολύνεται η παράδοση αυστηρά προ- διαλεγμένων ειδικών ρευμάτων ΑΣΑ από δημότες και επιχειρήσεις. 

• Ανάπτυξη Προγραμμάτων Ευαισθητοποίησης, Ενημέρωσης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Πληροφόρησης Δημοτών ως προς την ορθή συμμετοχή στα σχεδιαζόμενα προγράμματα διαλογής στην πηγή (ΔσΠ). 

• Ανάπτυξη Δημοτικού Πράσινου Σημείου (οριζόμενο και ως Κεντρικό Πράσινο Σημείο) ως εγκατάσταση: 

- Σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών (ΣΜΑΥ) για την προσωρινή αποθήκευση - μεταφόρτωση των προ-διαλεγμένων ΑΣΥΣ (ως συλλεγόμενο υλικό συστήματος 'μπλε’ κάδου και 'μπλε’ κάδων τύπου 'καμπάνα’) προς εγκαταστάσεις επεξεργασίας - ΚΔΑΥ (σύμφωνα με τη σύμβαση μεταξύ Δήμου Ναυπλιέων και του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ’), 

- Προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων και αποκλειστικά προ- διαλεγμένων ειδικών ρευμάτων ΑΣΑ εν αναμονή παραλαβής αυτών προς περαιτέρω επεξεργασία προς την κατεύθυνση της επαναχρησιμοποίησης ή/και της ανακύκλωσης (τυπική λειτουργία Πράσινου Σημείου). Οι εν λόγω κατηγορίες αποβλήτων θα παραδίδονται από δημότες Ναυπλιέων - επιχειρήσεις σε αυστηρά προ- διαλεγμένη μορφή. 

- Σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών (ΣΜΑΥ) για την προσωρινή αποθήκευση - μεταφόρτωση των προ-διαλεγμένων Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (ΒΑΑ, ως συλλεγόμενο υλικό συστήματος 'καφέ’ κάδου) προς εγκαταστάσεις επεξεργασίας - κομποστοποίησης. Η λειτουργία της εγκατάστασης ως ΣΜΑΥ για τα προ-διαλεγμένα ΒΑΑ, θα αφορά αποκλειστικά και μόνο κατά το μεταβατικό στάδιο διαχείρισης. 

- Σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών (ΣΜΑΥ) για την προσωρινή αποθήκευση - μεταφόρτωση των προ-διαλεγμένων Αποβλήτων Ανακυκλώσιμων Υλικών πλην Συσκευασιών (ΑΑΥ, ως συλλεγόμενο υλικό ανασχεδιασμένου συστήματος 'πράσινου’ κάδου) προς εγκαταστάσεις επεξεργασίας - μηχανικής διαλογής. Η λειτουργία της εγκατάστασης ως ΣΜΑΥ για τα προ-διαλεγμένα ΑΑΥ, θα αφορά αποκλειστικά και μόνο κατά το μεταβατικό στάδιο διαχείρισης. 

Μετά τα παραπάνω : Εισηγούμεθα 

Την έγκριση του τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων. 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία το λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος της διαχείρισης των αποβλήτων . 

Ειδικότερα : 

-Ο ΔΣ κ. Γραμματικόπουλος , επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης , δήλωσε ότι θα ψηφίσουν θετικά για το σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων , υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να υπάρξει συνεργασία με το Δ. Άργους-Μυκηνών στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. 

- Ο ΔΣ κ. Αντωνιάδης, επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης , δήλωσε ότι το σχέδιο και η εισήγηση του Δημάρχου έχουν αρκετά θετικά στοιχεία που αφορούν τις εναλλακτικές δράσεις διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων , αλλά θεωρεί ότι η λύση προκύπτει από την τοπική διαχείριση των απορριμμάτων ανά νομό με δημιουργία ΧΥΤΥ , πρόταση την οποία και θέτει προς ψηφοφορία. 

- Ο ΔΣ κ. Πινάτσης , επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης, δήλωσε ότι η διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να γίνεται μέσα από Ενιαίο Δημόσιο Φορέα, χωρίς καμία ανάμειξη ιδιωτών και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των δημοτών.

 - Ο ΔΣ κ. Δρούγκας Δημοσθένης, εκπροσωπώντας τη δημοτική παράταξη «ΑΥΡΑ » , δήλωσε ότι ο πρώτος πυλώνας που αφορά την τοπική διαχείριση αποβλήτων( ανακύκλωση, κομποστοποίηση κ.λ.π) είναι προς τη σωστή κατεύθυνση , όμως η τελική επεξεργασία θα πρέπει να γίνεται εντός του Δήμου με δημιουργία ΧΥΤΥ. 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εισηγηθέντα, την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση που καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά 

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά Πλειοψηφία 

( Καταψηφίζουν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ: Δήμας Ανδριανός, Μπουζαλάς Γεώργιος, Τζαρίμας Ιωάννης, Πινάτσης Γεώργιος , Αντωνιάδης Χαράλαμπος και Δρούγκας Δημοσθένης .) ( Η πρόταση του ΔΣ κου. Αντωνιάδη για τοπική διαχείριση των απορριμμάτων ανά νομό με δημιουργία ΧΥΤΥ , υπερψηφίστηκε από τον ίδιο και τον ΔΣ κ. Δρούγκα Δημοσθένη ) Αριθμός Απόφασης 343 /2016 

1) Εγκρίνει το τοπικό σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων Δ.Ναυπλιέων, όπως παρουσιάστηκε ανωτέρω. 

2) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες . 

Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ