Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

ΟΑΕΔ: Οι επιτυχόντες για τις θέσεις εργασίας στο τομέα της υγείας στην Αργολίδα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 3:10:00 μ.μ. | |
ΟΑΕΔ: Οι επιτυχόντες για τις θέσεις εργασίας στο τομέα της υγείας στην Αργολίδα
 Αναρτήθηκαν σήμερα Τετάρτη 11-01-2017 απο τον ΟΑΕΔ, τα προσωρινά αποτελέσματα της κατάταξης ανέργων στο πρόγραμμα μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας, για 4.000 θέσεις εργασίας, καθώς και ο Πίνακας Αποκλειομένων στο πλαίσιο του ανωτέρου Προγράμματος 

Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημόσιας Πρόσκλησης. 

Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Μακροχρόνια Ανέργων περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για 12 μήνες με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους Φορείς Υποδοχής, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 13/2016. 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους: 

- Από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους 

- Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων.

 Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στην ενότητα «Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 4000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας». 

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την Πέμπτη 12-1-2017 και ώρα 10η πρωινή έως και τη Δευτέρα 16-01-2017 και ώρα 12η μεσημβρινή, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης. 

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά, (επισυνάπτοντάς τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης), είτε καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τις 15:00 της Δευτέρας 16-01-2017 προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση.

Οι επιτυχόντες για την Αργολίδα


21/2016/000030985823 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ

21/2016/000031318322 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ

21/2016/000030911730 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ

21/2016/000031135011 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ

21/2016/000031016709 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ

21/2016/000031135112 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ

21/2016/000031022538 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ

21/2016/000031244487 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ

21/2016/000031083802 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ) ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ

21/2016/000030911986 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ) ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ

21/2016/000030972363 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΙΑΠ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ

21/2016/000030959825 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ

21/2016/000030896691 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ

21/2016/000031199999 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ) ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ

21/2016/000031048296 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ
21/2016/000031030276 ΤΕ ΜΑΙΩΝ - ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ

21/2016/000031301614 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ

21/2016/000030954316 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ

21/2016/000031254399 ΤΕ ΜΑΙΩΝ - ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ

21/2016/000031007844 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΙΑΠ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ

21/2016/000031064690 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ

21/2016/000030912205 ΤΕ ΜΑΙΩΝ - ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ

Δείτε τους πίνακες αναλυτικά παρακάτω:
Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων
Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων
Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ