Ζωντανά 9 με 11 η εκπομπή "Μαζί"
με την Αλεξία Δρίτσα και τον Βασίλη Ζώη


Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Οι ημερομηνίες κατάταξης με την Δ ΕΣΣΟ 2017 στον Στρατό Ξηράς

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:13:00 π.μ. |
Οι ημερομηνίες κατάταξης με την Δ ΕΣΣΟ 2017 στον Στρατό Ξηράς
 Ξεκινούν οι διαδικασίες για την κατάταξη της Δ ΕΣΣΟ 2017 στον Στρατό Ξηράς ενώ κοινοποιήθηκαν και οι ημερομηνίες που θα πρέπει οι νεοσύλλεκτοι να προσέλθουν στις μονάδες τους. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού καλεί για κατάταξη στον Στρατό Ξηράς τους στρατευσίµους της 2017 ∆΄/ΕΣΣΟ, όπως αυτή σχεδιάσθηκε από τη ∆ιεύθυνση Στρατολογικού(Β5) του Γενικού Επιτελείου Στρατού και περιλαμβάνει:


- Τους στρατευσίµους κλάσης 2019 (έτος γέννησης 1998) που είναι γραµµένοι ή είναι αδήλωτοι στα µητρώα αρρένων των Νοµών Αργολίδας, Άρτας, Αττικής (µόνο των περιφερειών της ΣΥ Ανατολικής Αττικής και της ΣΥ ∆υτικής Αττικής, καθώς και της περιφερείας της ΣΥ Αθήνας µε επώνυµο που αρχίζει από Μ έως και Ω), Αχαΐας, Βοιωτίας, Γρεβενών, ∆ωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ηµαθίας, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης (µε επώνυµο που αρχίζει από Μ έως και Ω), Καβάλας, Καρδίτσας, Κερκύρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λέσβου, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Πρέβεζας, Ρεθύµνου, Ροδόπης (µόνο του ∆ήµου Κοµοτηνής), Φλώρινας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου.

- Τους στρατευσίµους των κλάσεων 1994 έως και 2019 (έτη γέννησης 1973 έως και 1998), από όλους τους Νοµούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι κατηγοριών πρώτης έως τετάρτης (Ι/1 έως και Ι/4), πλήρους ή µειωµένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δηµιουργήθηκαν στο διάστηµα από 1 Μαρτίου 2017 έως 30 Απριλίου 2017.

- Τους στρατευσίµους των κλάσεων της παραγράφου 1β της παρούσας που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ηµεροµηνία λήξης της περιλαµβάνεται στο διάστηµα από 1 Μαΐου 2017 έως 30 Ιουνίου 2017.

- Τους στρατευσίµους και ανυποτάκτους µετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους, που έτυχαν αναβολής κατάταξης ως νοσηλευόµενοι, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του (α) σχετικού.

- Τους στρατευσίµους και ανυποτάκτους, των οποίων µετατοπίσθηκε η ηµεροµηνία κατάταξής τους για λόγους υγείας, σύµφωνα µε την παράγραφο 7γ του άρθρου 37 του (α) σχετικού.

- Τους στρατευσίµους και ανυποτάκτους που παραπέµφθηκαν στην αρµόδια υγειονοµική επιτροπή και κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) µέχρι και τετάρτης (Ι/4), σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του (α) σχετικού.

- Τους στρατευσίµους των οποίων το αίτηµα αναβολής κατάταξης για κοινωνικούς λόγους απορρίφθηκε από την αρµόδια ∆ιοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του (α) σχετικού.

- Όσους υπέβαλαν δικαιολογητικά για την κατάταξή τους ως πρότα- κτοι οπλίτες, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του (α) σχετικού, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέψουν. Αυτοί έχουν δικαίωµα να ανακαλούν οποτεδήποτε τα δικαιολογητικά τους ή να µην κατατάσσονται χωρίς να υπέχουν συνέπειες.

- Τους στρατευσίµους που µε διαταγές της ∆ιεύθυνσης Στρατολογικού(Β5) του Γενικού Επιτελείου Στρατού, εκτός των παραπάνω κατηγοριών, εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στην 2017 ∆΄/ΕΣΣΟ για διαφόρους λόγους (υπηρεσιακές ανάγκες, ικανοποίηση αιτηµάτων στρατευσίµων κλπ).

Οι καλούµενοι από αναβολή υγείας υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στις Μονάδες στις 3, 4 και 5 Ιουλίου 2017, ενώ οι λοιποί καλούµενοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη από 10 έως 13 Ιουλίου 2017. Ειδικά, οι στρατεύσιµοι-ανυπότακτοι που καλούνται να καταταγούν στο 282 Μ/Κ ΤΠ και στο 645 Μ/Κ ΤΠ υποχρεούνται να καταταγούν στις 3, 4, 24 και 25 Ιουλίου 2017
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ