Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Δημοπρασία για την μίσθωση κτιρίων προκηρύσσει ο Δήμος Ερμιονίδας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:43:00 π.μ. |
Δημοπρασία για την μίσθωση κτιρίων προκηρύσσει ο Δήμος Ερμιονίδας
 Ο Δήμος Ερμιονίδας προκηρύσσει δημοπρασία για την μίσθωση κτιρίων :

-Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,

-αίθουσα χορευτικής ομάδας,

-κτίριο λαογραφικού εργαστηρίου,

-κτίριο ομάδας αλληλεγγύης και

-κτίριο λαογραφικού κέντρου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ