Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

Διαγωνισμός του Δήμου Ναυπλιέων για προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:11:00 π.μ. |
Διαγωνισμός του Δήμου Ναυπλιέων για προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων
 Ο Δήμος Ναυπλιέων διακηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 14m3 , προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, συνολικού ενδεικτικού προυπολογισμού με Φ.Π.Α. 793.600,00 € (συμπερ. του Φ.Π.Α.)
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 13/10/2017, ημέρα Παρασκεύη και ώρα 08:00 π.μ. και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/11/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

Δείτε περισσότερα για τον Διαγωνισμό εδώ.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ