Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής για όλους τους άρρενες της Αργολίδας που γεννήθηκαν το έτος 2000

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:03:00 μ.μ. |
Κατάθεση Δελτίου Απογραφής για όλους τους άρρενες της Αργολίδας που γεννήθηκαν το έτος 2000
 Ανακοίνωση, που αφορά στην υποχρέωση, όλων των αρρένων, που έχουν γεννηθεί το έτος 2000, για υποβολή Δελτίου Απογραφής από 02 Ιανουαρίου 2018 μέχρι και 02 Απριλίου 2018 εξέδωσε η στρατολογική υπηρεσία Πελοποννήσου.

Παρακαλούνται ιδιαίτερα οι κ. Διευθυντές Β' βάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, να αποστείλουν τη συνημμένη ανακοίνωση σε όλα τα Λύκεια, Επαγγελματικές Σχολές, Επαγγελματικά Λύκεια, Εσπερινά Λύκεια, ΤΕΕ, ΙΕΚ της αρμοδιότητάς τους για ενημέρωση όλων των γεννηθέντων το έτος 2000 μαθητών. 

Ανακοινώνεται ότι από 02 Ιανουαρίου 2018 μέχρι και 02 Απριλίου 2018 καλούνται όλοι οι άρρενες στρατεύσιμοι, που γεννήθηκαν το έτος 2000 (κλάση 2021), προκειμένου να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής. 

Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει, είτε στην έδρα της Στρατολογικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου στην Τρίπολη είτε σε οποιαδήποτε άλλη Στρατολογική Υπηρεσία, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) , και σε αρμόδια Προξενική Αρχή για όσους διαμένουν μόνιμα ο εξωτερικό. 

Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει κατά την παρουσίασή τους να γνωρίζουν τα μητρώα αρρένων στα οποία είναι γραμμένοι και να προσκομίζουν απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα) : 

α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου. 
β) Βεβαίωση Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ .. 
γ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο --wwvv.amka.gr . 
δ) Γνωστοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (Ε- maiI). 
4. Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας να υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση. 

 Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων με έτος γέννησης 2000, οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν (αδήλωτοι), θα πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. 

Σε περίπτωση μη υποβολής του παραπάνω Δελτίου Απογραφής, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το Νόμο πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ