Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Ο Συνήγορος του Πολίτη ανέτρεψε απόφαση του Δήμου Ναυπλιέων σε βάρος πολίτη για δημοτικά τέλη

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:23:00 μ.μ. |
Ο Συνήγορος του Πολίτη ανέτρεψε απόφαση του Δήμου Ναυπλιέων σε βάρος πολίτη για δημοτικά τέλη
 Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, ο Δήμος Ναυπλιέων τροποποίησε την απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου περί απαλλαγής από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, απαλείφοντας τη διάκριση που υπήρχε σε βάρος των μη δημοτών και μόνιμων κατοίκων.

O ∆ήµος Ναυπλιέων αρνήθηκε να απαλλάξει πολίτη από την υποχρέωση καταβολής δηµοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού, επειδή δεν ήταν µόνιµη κάτοικος Ναυπλίου. Η ενδιαφερόµενη ωστόσο είχε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόµο για την απαλλαγή, ήτοι 67% αναπηρία και οικογενειακό εισόδηµα κατώτερο του εισοδηµατικού κριτηρίου της σχετικής απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Ο Συνήγορος ζήτησε από το ∆ήµο Ναυπλιέων να άρει τη διακριτική µεταχείριση εις βάρος των µη δηµοτών ή µονίµων κατοίκων. Tο ισχύον θεσµικό πλαίσιο παρέχει σε όλους αδιακρίτως τους ∆ήµους της χώρας την ευχέρεια να λάβουν αποφάσεις για τη φορολογική ελάφρυνση των δηµοτών τους, αξιολογώντας σε κάθε περίπτωση τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. 

Όµως, η µείωση ή απαλλαγή των δηµοτικών τελών και φόρων σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να εξαρτάται από την εγγραφή ή µη στο δηµοτολόγιο, ούτε από το είδος της κατοικίας (µόνιµη ή µη). Άλλωστε το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισµού ορίζει υπόχρεους εκείνους που έχουν ηλεκτροδοτούµενο ακίνητο και κάνουν χρήση των ανταποδοτικών υπηρεσιών του ∆ήµου. 

Για το λόγο αυτό ο Συνήγορος θεωρεί ότι η τακτική αυτή των ∆ήµων, αφενός δεν συνάδει µε την ισχύουσα νοµοθεσία και αφετέρου εισάγει ανεπίτρεπτο κριτήριο διάκρισης των πολιτών. 

Ο ∆ήµος Ναυπλιέων συµµορφώθηκε µε τις υποδείξεις του Συνηγόρου και τροποποίησε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού απαλείφοντας τον όρο «µόνιµοι κάτοικοι». 

Επίσης, προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να απαλλαγεί η ενδιαφερόµενη από τα δηµοτικά τέλη και για να της επιστραφούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

∆εκέµβριος 2017 
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ευανθία Σαββίδη
Ειδική επιστήµονας: Αγγελική Πανοπούλου

Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ