Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Δυο θέσεις εργασίας στον Δήμο Ναυπλιέων για το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους»

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:46:00 μ.μ. | |
Δυο θέσεις εργασίας στον Δήμο Ναυπλιέων για το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους»
 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Ναυπλιέων , για την περίοδο 2017- 2018 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα προσλάβει 2 καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αποζημίωση ως εξής:


Απαραίτητα Δικαιολογητικά 
1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. 

3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. 

4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 6. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας. 

7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος. 

8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. 

9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τόπος –Προθεσμία υποβολής αίτησης

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από τις 18-1-2018 έως και τις 25-1-2018 στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ., δ/νση: Ναυπλίου Νέας Κιου 1 ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Πληροφορίες στο τηλ. 2752099085

Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ