Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

Εργασίες αποκατάστασης από τη ΔΕΥΑΝ βραχώδου επιφανείας στο χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού του Τολού

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:14:00 π.μ. | | |
Εργασίες αποκατάστασης από τη ΔΕΥΑΝ βραχώδου επιφανείας στο χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού του Τολού
Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. έχει ξεκινήσει ήδη τις εργασίες διευθέτησης της βραχώδου επιφανείας στο χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού του Τολού .
Όπως είναι γνωστό, το πρόβλημα έρχεται παλαιόθεν, από την έναρξη λειτουργία του Βιολογικού και αφορά την κατακρήμνιση βράχων από τον υπερκείμενο λόφο .

Λόγω της μεγίστης επικινδυνότητας του θέματος, για την ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων του βιολογικού, η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. απευθύνθηκε στο Ι.Γ.Μ.Ε. για την εκπόνηση σχετικής μελέτης η οποία έχει ήδη παραδοθεί στην Υπηρεσία μας.
Από την Τεχνική Εκθεση της Μελέτης ανεδείχθη ως κατεπείγον η διευθέτηση ενός τμήματος της βραχώδους επιφανείας άνωθεν της δεξαμενής αερισμού.

Ετσι η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κίνησε άμεσα τις σχετικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού.

Σήμερον, εκτελούνται σχετικές εργασίες αποκατάστασης του συγκεκριμένου τμήματος από εργολάβο που του έχει ανατεθεί το έργο (βλ. φωτογραφίες) .

Επι πλέον η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. επιβάλλεται να αναζητήσει σχετική πίστωση από αντίστοιχο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της τάξεως των 500.000,00€ για την εκτέλεση εργασιών προστασίας ολοκλήρου της βραχώδους επιφανείας.

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ