Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018

Σε δημόσια διαβούλευση η "Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου στην έξοδο από Κρανίδι προς Πόρτο Χέλι"

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:42:00 π.μ. |
Σε δημόσια διαβούλευση η "Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου στην έξοδο από Κρανίδι προς Πόρτο Χέλι"
 Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π., Δ.Ε. & Ι., το υπ’ αριθμ. πρωτ. 294668/2017/09-01-2018 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους. 

Είδος Φακέλου: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου στην έξοδο από Κρανίδι προς Πόρτο Χέλι», στη Δ.Ε. Κρανιδίου, του Δήμου Ερμιονίδας, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 1ης Ομάδας με α/α 19 , 5 σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) στη Π.Ε. Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

- Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ» 

- Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης: από 08 - 02 - 2018 έως 29 - 03 - 2018 

- Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: από 08 - 02 - 2018 έως 15 - 03 - 2018 

- Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π., Δ.Ε. & Ι.  Πληροφορίες: Π. Βρουστούρης (τηλ.2710 237778) 

- Αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών κ.λ.π. πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου:  Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αργολίδας 

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ