Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Παρουσιάζονται με τη Δ΄ ΕΣΣΟ 2018 στο Στρατό Ξηράς οι γεννημένοι το 1999 στρατεύσιμοι από την Αργολίδα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:31:00 μ.μ. |
Παρουσιάζονται με τη Δ΄ ΕΣΣΟ 2018 στο Στρατό Ξηράς οι γεννημένοι το 1999 στρατεύσιμοι από την Αργολίδα
 Οι καλούµενοι από αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, καθώς και οι στρατεύσιµοι άλλων κατηγοριών και ανυπότακτοι οι οποίοι οποτεδήποτε έλαβαν αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα Σηµεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ) στις 2, 3 και 4 Ιουλίου 2018, ενώ οι λοιποί καλούµενοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα ΣΥΠΟ από 9 έως 12 Ιουλίου 2018, ανάλογα µε την επιλογή τους

Ειδικότερα καλούνται για κατάταξη στον Στρατό Ξηράς τους στρατευσίµους της 2018 ∆΄/ΕΣΣΟ, όπως αυτή σχεδιάσθηκε από τη ∆ιεύθυνση Στρατολογικού (Β4) του Γενικού Επιτελείου Στρατού και περιλαµβάνει:

- Τους στρατευσίµους κλάσης 2020 (έτος γέννησης 1999) που είναι γραµµένοι ή είναι αδήλωτοι στα µητρώα αρρένων των Νοµών Αργολίδας, Άρτας, Αττικής (µόνο των δήµων αρµοδιότητας της ΣΥ Πειραιά και της ΣΥ Αττικής, καθώς και της ΣΥ Αθήνας µε επώνυµο που αρχίζει από Μ έως και Ω), Αχαΐας, Βοιωτίας, Γρεβενών, ∆ωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ηµαθίας, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης (µε επώνυµο που αρχίζει από Μ έως και Ω), Καβάλας, Κερκύρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Πέλλας, Πρέβεζας, Ρεθύµνου, Ροδόπης (µόνο των ∆ήµων Ιάσµου, Μαρωνείας-Σαπών και Αρριανών), Τρικάλων, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου.


- Τους στρατευσίµους των κλάσεων 1995 έως και 2020 (έτη γέννησης 1974 έως και 1999), από όλους τους Νοµούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και
είναι κατηγοριών πρώτης έως τετάρτης (Ι/1 έως και Ι/4), πλήρους ή µειωµένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της
υποχρέωσής τους για κατάταξη δηµιουργήθηκαν στο διάστηµα από 1 Μαρτίου 2018 έως 30 Απριλίου 2018.

- Τους στρατευσίµους των κλάσεων που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δηµιουργήθηκαν στο διάστηµα από 1 Μαΐου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018.

Οσοι στρατεύσιµοι ικανοί κατηγοριών πρώτης (Ι/1) και δεύτερης (Ι/2) δεν έχουν προϋπηρεσία και δεν έχουν προκριθεί ως Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωµατικοί (ΥΕΑ),
αν και έχουν γραµµατικές γνώσεις αποφοίτου λυκείου ή ισότιµης σχολής και άνω, να υποβάλουν στην αρµόδια Στρατολογική Υπηρεσία, σχετικό αποδεικτικό γραµµατικών γνώσεων, για να προκριθούν ως ΥΕΑ και να καθορισθεί ενδεχοµένως άλλο ΣΥΠΟ.

Για την κανονική κίνηση και εµπρόθεσµη άφιξη στα ΣΥΠΟ οι προσκαλούµενοι πρέπει :

α. Να παρουσιασθούν εγκαίρως στις κατά τόπους Αστυνοµικές Αρχές ή τα αρµόδια Φρουραρχεία και να εφοδιασθούν, εφόσον το επιθυµούν, µε καταστάσεις επιβιβάσεως

β. Να έχουν µαζί τους και να προσκοµίσουν στα ΣΥΠΟ:
(1) Το δελτίο της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, ή άλλο επίσηµο έγγραφο, που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.
(2) Το σηµείωµα κατάταξης, που θα τους αποστείλουν οι Στρατολογικές Υπηρεσίες.
(3) Ακτινογραφία θώρακα, που θα συνοδεύεται από γνωµάτευση ακτινολόγου ή πνευµονολόγου ιατρού από οποιοδήποτε ∆ηµόσιο ή Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο
ή Κέντρο Υγείας ή Στρατιωτικό Νοσοκοµείο.
(4) Το Ατοµικό Βιβλιάριο Νοσηλείας τους και τυχόν ιατρικές γνωµατεύσεις, για παθήσεις της υγείας τους που έχουν ή τους είχαν απασχολήσει στο παρελθόν, προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο των υγειονοµικών συµβουλίων ή επιτροπών.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ