Ζωντανή μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων από το ΙΟΝΙΑΝ

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018

Κλειστοί με απόφαση Καμπόσου οι Δημοτικοί και Ιδιωτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Άργους Μυκηνών

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:49:00 μ.μ. |
Κλειστοί με απόφαση Καμπόσου οι Δημοτικοί και Ιδιωτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Άργους Μυκηνών
 Κλειστοί θα παραμείνουν όλοι οι Δημοτικοί, Ιδιωτικοί Παιδικοί /Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και το ΚΔΑΠ του Δήμου Άργους Μυκηνών την Παρασκευή 28-09-2018, λόγω πρόγνωσης εκδήλωσης έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών,

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 και του άρθρου 94 παρ. 4 εδ. 27 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», [ ΦΕΚ 87 Α΄],

2. Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ102Α΄) περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και Λοιπές διατάξεις,

3. Το Ν. 4249/24-03-2018 (ΦΕΚ 73 Α΄) περί αναδιοργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις,

4. Την Υ.Α. 1299/07-04-2003 έγκριση του από 07-04-2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων,

5. Την υπ’αρ. 7742/01-11-2017 περί σχεδιασμού δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων,

6. Τα υπ’ αρ. 6711/24-09-2018 και 6856/27-09-2018έγγραφα του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε) του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας,

7. Την ανάγκη για την διακοπή λειτουργίας των Δημοτικών και Ιδιωτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Άργους Μυκηνών, λόγω πρόβλεψης ακραίων καιρικών φαινομένων την Παρασκευή 28-09-2018

8. Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ α.α: 03/27-09-2018


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Να παραμείνουν κλειστοί όλοι οι Δημοτικοί και Ιδιωτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Άργους Μυκηνών την Παρασκευή 28-09-2018, λόγω πρόγνωσης εκδήλωσης έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και ασφάλειας των παιδιών.Ο Δήμαρχος Άργους-ΜυκηνώνΔημήτριος Καμπόσος
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ