Ζωντανά 9 με 11 η εκπομπή "Μαζί"
με την Αλεξία Δρίτσα


Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Δημοτικό Συμβούλιο στο Ναύπλιο με 15 θέματα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:44:00 π.μ. | |
Δημοτικό Συμβούλιο στο Ναύπλιο με 15 θέματα
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας,, συγκαλούμενου να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπλιέων» στον Άξονα Προτεραιότητας 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες» του ΕΠΑΝΕΚ στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 098 (Α/Α ΟΠΣ 2658) και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» και υπογραφής σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ναυπλιέων και του Εμπορικού Συλλόγου Ναυπλίου.

ΘΕΜΑ 2ο
Επί εισήγησης για τη δημιουργία νέας διάβασης πεζών επί της οδού Άργους στη ΔΚ Ναυπλίου .

ΘΕΜΑ 3ο
Επί εισήγησης για τον καθορισμό προτεραιότητας της οδού Οδυσσέα Πατρατσικιώτη στη ΔΚ Ναυπλίου και τοποθέτηση σχετικής σήμανσης .

ΘΕΜΑ 4ο 
Περί αντικατάστασης μελών στο ΔΣ της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 5ο
Περί αντικατάστασης μελών στο ΔΣ της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 6ο 
Περί αντικατάστασης μέλους στο ΔΣ του ΔΟΠΠΑΤ.

ΘΕΜΑ 7ο 
Περί αντικατάστασης μέλους στο ΔΣ του Ιδρύματος «Ι.Καποδίστριας».

ΘΕΜΑ 8ο 
Περί εγκρίσεως αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

ΘΕΜΑ 9ο 
Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 10ο 
Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου « Ανάπλαση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Αραχναίου».

ΘΕΜΑ 11ο 
Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου « Συντήρηση παιδικών χαρών ».

ΘΕΜΑ 12ο 
Περί έγκρισης της αρ. 163/2018 απόφασης του ΔΣ του Δημ. Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου που αφορά « έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ.έτους 2018».

ΘΕΜΑ 13ο
Περί ανάδειξης αιρετού μέλους διά κληρώσεως για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

ΘΕΜΑ 14ο
Επί εισήγησης Τμήματος Εσόδων για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ή ανοικοίως εισπραχθέντων ποσών .

ΘΕΜΑ 15ο
Περί έγκρισης προμήθειας τροφίμων για τη συμμετοχή του Δήμου στο συσσίτιο του Ι.Ν Ευαγγελίστριας Ναυπλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ

Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ