Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

Δημοτικό Συμβούλιο και έγκριση προϋπολογισμού στο Άργος

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:56:00 μ.μ. | |
Δημοτικό Συμβούλιο στο Άργος και έγκριση προϋπολογισμού στο Άργος
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Άργους Μυκηνων θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 6 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, για τα παρακάτω θέματα: 

Θέματα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών: 

1. Περί αναπροσαρμογής ή μη των ισχυόντων τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Άργους – Μυκηνών για το έτος 2019 και εφ’ εξής - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. 

2. Επί του από 30-11-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών» - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. 

3. Επί του από 30-11-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντος τέλους κοινοχρήστου χώρου στην Δ.Κ. Ν. Κίου» - εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος. 

4. Περί θεωρήσεως επαγγελματικής άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. 

Θέματα Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών: 

5. Περί καταρτίσεως τεχνικού προγράμματος Δήμου Άργους - Μυκηνών έτους 2019 - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη. 

6. Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ και παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Κουτσοποδίου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη. 

7. Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ και παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Τ.Κ. Μαλαντρενίου» -εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη. 

8. Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση κόμβων» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη. 

9. Περί εγκρίσεως της μελέτης για την προμήθεια τριών συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη. 

10. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για λόγους δημόσιας ωφέλειας για την κατασκευή του έργου: «Διευθέτηση και ανάπλαση παραρεμάτιας ζώνης χειμάρρου Ξοβριού στο Τ.Δ. Κιβερίου του Δήμου Λέρνας Αργολίδας» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη. 

Θέματα Δ/νσης Παιδικών Σταθμών: 

11. Περί ανακλήσεως της υπ’ αριθ. 239/2018 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Περί εγκρίσεως νέων προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του Ε.Π για τη Δράση “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” περιόδου 2018 - 2019 και καθορισμός ειδικοτήτων, για την εξυπηρέτηση αναγκών των Παιδικών Σταθμών» και λήψη νέας απόφασης αναφορικά με το ίδιο θέμα - εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά. 

12. Περί εγκρίσεως πρακτικού της ειδικής Επιτροπής Επαναξιολόγησης αιτήσεων για απαλλαγή ή μείωση τροφείων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Άργους Μυκηνών σχολικής περιόδου 2018 – 2019 - εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά. 

Τρέχοντα Θέματα: 

13. Περί εγκρίσεως της μελέτης για την προμήθεια 2 μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων οχημάτωνεισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. 

14. Περί αγοράς - δωρεάς ενός αυτοκινήτου για τις ανάγκες του τμήματος Ασφαλείας Άργους - εισηγητής ο κ. Θ. Οικονόμου. 

15. Περί εγκρίσεως μελέτης για την αγορά Ισοπεδωτή Γαιών (Γκρέιντερ) με συνοπτικό διαγωνισμό - εισηγητής ο κ. Θ.Οικονόμου. 

Επίσης στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 6 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, θα πραγματοποιηθεί  ειδική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Κ.Δ.Κ., του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα: «Περί εγκρίσεως και ψηφίσεως του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2019».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ