Ζωντανά 9 με 11 η εκπομπή "Μαζί"
με την Αλεξία Δρίτσα


Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018

7 εκατ. θα πληρώσουν οι ασφαλιστικές και στην Αργολίδα για τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτέμβρη

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:04:00 μ.μ. |
7 εκατ. θα πληρώσουν οι ασφαλιστικές και στην Αργολίδα για τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτέμβρη
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχόπτωση, πλημμύρα και ανεμοστρόβιλος) που έπληξαν διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδος στις 27-30 Σεπτεμβρίου 2018, θα κοστίζουν στην ασφαλιστική αγορά €7 εκατ.

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η ΕΑΕΕ και στην οποία συμμετείχαν 30 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη (οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν το 97,3% της παραγωγής των ασφαλίσεων περιουσίας1), η πρώτη εκτίμηση των ανωτέρω επιχειρήσεων από τις αναγγελίες των ζημιών περιουσίας, αυτοκινήτων και σκαφών αναφέρεται σε 1.148 ζημιές, το ύψος των οποίων ανέρχεται συνολικά σε €7,0 εκατ.

Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή της πρώτης εκτίμησης των ζημιών (σε πλήθος και σε ποσό) των ασφαλίσεων περιουσίας, αυτοκινήτων και σκαφών, που είχαν αναγγελθεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη, εξ αιτίας του συγκεκριμένου αιτίου.

Ειδικότερα, η έρευνα περιέλαβε τον γεωγραφικό προσδιορισμό των ασφαλισμένων κεφαλαίων και ζημιών (σε επίπεδο περιοχής) καθώς και την κατηγοριοποίησή τους σε ακίνητα, αυτοκίνητα και σκάφη. Τα ακίνητα κατηγοριοποιήθηκαν περαιτέρω σε κατοικίες, εμπορικούς κινδύνους και βιομηχανικούς κινδύνους.Συνολική πρόβλεψη αποζημιώσεων περιουσίας, αυτοκινήτων και σκαφών ανά Περιφερειακή Ενότητα

Α. Ασφαλίσεις περιουσίας

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα ασφαλιστικές επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (κατοικίες, εμπορικοί κίνδυνοι, βιομηχανικοί κίνδυνοι) με συνολική ασφαλισμένη αξία €1,36 δισ.. Τα περισσότερα από τα ακίνητα που επλήγησαν βρίσκονταν στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) της Αττικής (ασφαλισμένη αξία €764 εκατ.), στην ΠΕ Κορινθίας (€270 εκατ.) και στην ΠΕ Αργολίδας (€165 εκατ.).

Εξ αιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 879 ζημιές επί των ασφαλίσεων περιουσίας με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των €6,5 εκατ., άρα η μέση δηλωθείσα ζημία  φθάνει τα €7.350. Για τις εν λόγω ζημιές, η εκτίμηση των αποζημιώσεων μετά τις απαλλαγές (όπου υφίστανται) είναι €5,8 εκατ.

Οι περισσότερες ζημιές σε πλήθος συνέβησαν στην ΠΕ Αττικής (56,9%) και στην ΠΕ Κορινθίας (14,6%). Όσον αφορά την πρώτη εκτίμηση αποζημίωσης, τα μεγαλύτερα ποσά εντοπίζονται στην ΠΕ Κορινθίας (41,4%) και στην ΠΕ Αττικής (30,4%).

Β. Ασφαλίσεις αυτοκινήτων

Ως προς τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις της έρευνας 253 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των €519 χιλ., άρα η μέση δηλωθείσα ζημία φθάνει τα €2.052. Οι συνολικές αποζημιώσεις μετά από τις απαλλαγές φθάνουν τα €500 χιλ.. Το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων που επλήγησαν ανέρχεται σε €2,1 εκατ.

Οι αποζημιώσεις προ απαλλαγών έφθασαν στα 249‰ των ασφαλισμένων κεφαλαίων.

Τέλος, η μέση απαλλαγή ανήλθε στο 3,7% των αποζημιώσεων.

Οι περισσότερες ζημιές σε πλήθος και σε ποσό εντοπίστηκαν στην Αττική και την Κορινθία.

Γ. Ασφαλίσεις σκαφών


Συνολικά δηλώθηκαν 16 ζημιές σε σκάφη συνολικής ασφαλισμένης αξίας €671 χιλ.

Το ποσό πρώτης εκτίμησης για ζημιές ήταν της τάξης των €62 χιλ., όπου μετά τις απαλλαγές (όπου υφίστανται), οι αποζημιώσεις εκτιμώνται σε €54 χιλ. Ως εκ τούτου, η μέση ζημίαήταν €3.873 και η μέση απαλλαγή ήταν το 13% των αποζημιώσεων. Οι αποζημιώσεις αποτέλεσαν τα 92,29‰ των ασφαλισμένων κεφαλαίων.

Οι περισσότερες ζημιές σε πλήθος και σε ποσό εντοπίστηκαν στην Αττική και την Αργολίδα.

1 Δηλαδή το άθροισμα των κλάδων 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως, 9. Λοιπών ζημιών αγαθών και 16. Διαφόρων χρηματικών απωλειών.

2 προ απαλλαγής
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ