Ζωντανά 9 με 11 η εκπομπή "Μαζί"
με την Αλεξία Δρίτσα


Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018

Εκδήλωση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος στο Άργος

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:14:00 μ.μ. |
Εκδήλωση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος στο Άργος
«Αργολίδα: Σχεδιάζοντας το μέλλον.Αναπτυξιακές προοπτικές - Δημιουργία νέου Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος με Συνέργειες και Κοινωνικές Συναινέσεις» είναι ο τίτλος της εκδηλωσης που διοργανώνει η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) στο Άργος στις 10 Δεκεμβρίου 2018 στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αργολίδας.

 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ - ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΕΡΝΊΚΟΥ 

Με την εκδήλωση «Αργολίδα: Σχεδιάζοντας το μέλλον - Αναπτυξιακές Προοπτικές – Δημιουργία Νέου Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος με συνέργειες και Κοινωνικές Συναινέσεις» που διοργανώνουμε, έχουμε σκοπό να διεξάγουμε μία πρότυπη συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων πάνω στα προβλήματα, στις δυνατότητες και τις προοπτικές της περιοχής, ώστε ν’ αναδυθούν αναπτυξιακές πρωτοβουλίες καθώς και δράσεις ενθάρρυνσης της παραμονής των νέων ανθρώπων στον τόπο τους. 

Η εκδήλωση αποτελεί μέρος της προσπάθειας μας για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού μηχανισμού πολυεπίπεδης διαβούλευσης και έχει σα στόχο μέσα από την ανάδειξη των τοπικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών να προκύψουν οι αναγκαίες συναινέσεις και κοινές δράσεις ώστε να αξιοποιηθούν στο σύνολο τους οι δυνατότητες της Αργολίδας, να προσελκυσθούν νέες επενδύσεις, να δημιουργηθούν επιχειρηματικά οικοσυστήματα, να αναβαθμισθεί το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον και βέβαια να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Τα καθημερινά προβλήματα μας οδηγούν πολλές φορές στο να μην μπορούμε να δούμε τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται και να αξιοποιούμε τις δυνατότητες που διαθέτουμε. 

Ο σχεδιασμός του μέλλοντος απαιτεί στενή συνεργασία των τοπικών παραγωγικών δυνάμεων με τους ερευνητικούς θεσμούς και τα Πανεπιστήμια για την σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και την άμεση αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων για την βελτίωση της τοπικής ανταγωνιστικότητας. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό παίζουν τόσο το όραμα και η δύναμη της τοπικής ηγεσίας, όσο και η ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου και των τοπικών υποδομών. Μόνο μέσα από ευρύτερες συνεργασίες και κοινούς στόχους μπορεί ν’ αντιμετωπιστεί η αδρανής και αδιάφορη γραφειοκρατία και οι παθογένειες της διοίκησης και της οικονομίας που αυξάνουν τις τάσεις διαρροής των νέων. 

Στα βασικά προβλήματα της Αργολίδας περιλαμβάνονται η ανεπάρκεια του χωροταξικού σχεδιασμού και η έλλειψη χρήσεων γης που δημιουργούν σημαντικές καθυστερήσεις στις επενδύσεις, η μικρή αγροτική ιδιοκτησία που  εμποδίζει την ανάπτυξη σύγχρονων αγροτικών καλλιεργειών, η απουσία ενός αναπτυξιακού μοντέλου στη βάση επιχειρηματικών συνεταιρισμών νέου τύπου, η ανάγκη στενότερης σύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης με την τοπική κοινωνία. Όλα είναι συνδεδεμένα με τα έργα υποδομής, μεταφοράς, άρδευσης, αποχέτευσης, κυκλικής οικονομίας, διαχείρισης απορριμμάτων, ενέργειας και επαρκούς λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος. Είναι απαραίτητο ν’ αναδειχθούν οι τομείς της οικονομίας, που η Αργολίδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα και συγκεκριμένα οι δυνατότητες του τουριστικού προϊόντος της σε αρμονική σχέση με το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τις υποδομές, η ανταγωνιστικότητα της αγροτικής παραγωγής της και οι δυνατότητες της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων της. Να αναδειχθεί η σημασία των συνεργασιών των επιχειρήσεων τόσο μεταξύ τους όσο και με την αυτοδιοίκηση αλλά και την κοινωνία. Απαιτείται όλο και περισσότερο ο έγκαιρος επηρεασμός κέντρων, που λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για τη ζωή μας. 

Στη σημερινή εποχή κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίζει μόνος του τα προβλήματα που συνεχώς γίνονται όλο και πιο σύνθετα, όσο ισχυρός και αν είναι και όσο κερδοφόρα κι αν είναι η επιχείρησή του. Στην Ο.Κ.Ε. πιστεύουμε ακράδαντα ότι σ’ έναν κόσμο που εξελίσσεται ταχύτατα, πρέπει να σχεδιάζεις και να προετοιμάζεις το μέλλον σου στην οπτική των στόχων του ΟΗΕ 2030 για βιώσιμη ανάπτυξη με συνέργειες και συνεργασίες. 

Από το Φεβρουάριο 2018 έχουμε καταθέσει την κοινή δήλωση των παραγωγικών τάξεων και της Κοινωνίας των Πολιτών για το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο, με συγκεκριμένες προτάσεις ανά τομέα, που έχει ευρεία πολιτική αποδοχή. Βρισκόμαστε σήμερα στην Αργολίδα σε μία εκδήλωση που έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι απ’ όλους τους φορείς που συμμετέχουν με τον ένα ή άλλο τρόπο στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής: οι βουλευτές του νομού, οι λειτουργοί στην αυτοδιοίκηση, εργοδότες και εργαζόμενοι, σημαντικοί επενδυτές, επαγγελματίες και επιστήμονες. 

Τους ευχαριστώ όλους που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και ιδιαίτερα το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο της Αργολίδας, που προσφέρθηκε να μας φιλοξενήσει. Ελπίζω η εκδήλωση να συμβάλει θετικά στη συνεχή προσπάθεια που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων μας. 

Γιώργος Βερνίκος Πρόεδρος Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ κ. ΠΈΤΡΟΥ ΤΑΤΟΎΛΗ 

Με ιδιαίτερη τιμή χαιρετίζω τη διοργάνωση του συνεδρίου «Αργολίδα: Σχεδιάζοντας το μέλλον. Αναπτυξιακές προοπτικές - Δημιουργία νέου Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος με Συνέργειες και Κοινωνικές Συναινέσεις» που διοργανώνει η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος στο Άργος. Πρόκειται για μια αξιέπαινη πρωτοβουλία που καταδεικνύει τη δυναμική της περιφερειακής οικονομίας της Πελοποννήσου και ειδικά της Αργολίδας, η οποία διαθέτει εξαιρετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τόσο στο επίπεδο της αγροτικής οικονομίας, όσο και στο επίπεδο του τουριστικού της προϊόντος. 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει προβεί σε ολοκληρωμένες επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα στο επίπεδο των υποδομών της Αργολίδας, προκειμένου να διευρύνει την οικονομία της, να προσελκύσει επενδύσεις και να αντιμετωπίσει προβλήματα συνοχής και ερημοποίησης. Πυρήνα της πολιτικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτελεί ο ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και παράλληλα συνιστά το κύριο στοιχείο της βιωσιμότητας και της αειφορίας της περιφερειακής μας οικονομίας. 

Η στόχευση της περιφερειακής αρχής, σύμφωνα με το στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της, εστιάζεται κυρίως σε ολοκληρωμένες προσεγγίσεις τόσο στο επίπεδο αξιοποίησης των αναπτυξιακών προοπτικών της Αργολίδας, όσο και της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σε αρμονία με το ανθρωπογενές και φυσικό της περιβάλλον. Εύχομαι καλή επιτυχία στη διοργάνωση του συνεδρίου και ευελπιστώ ότι η πρωτοβουλία αυτή θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία προβολής των αναπτυξιακών προοπτικών της Αργολίδας.

 Πέτρος Τατούλης Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 

 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗ ΑΡΓΟΛΊΔΑΣ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΕΙΒΙΔΌΠΟΥΛΟΥ 

Παρακολουθώ την δράση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα και έχω πεισθεί προσωπικά για την αξία της ως ένας συνταγματικά κατοχυρωμένος θεσμός της Ελλάδας και της Ευρώπης γενικότερα. Η Ο.Κ.Ε. μέσα από τον έντιμο, υπεύθυνο και γόνιμο διάλογο, καθιστά τους πολίτες βασικούς πρωταγωνιστές στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Συμβάλλει καθοριστικά στην εδραίωση της δημοκρατίας, στην οικονομική ευημερία, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Συμβάλλει επίσης στον εκσυγχρονισμό των δομών και της λειτουργίας του κράτους και στην κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Είναι μεγάλη τιμή για την Αργολίδα την οποία στην παρούσα φάση εκπροσωπώ ως Αντιπεριφερειάρχης, το γεγονός ότι η Ο.Κ.Ε. με το θεσμικό της βάρος και τον σημαίνοντα ρόλο της, αναλαμβάνει την διοργάνωση εκδήλωσης ειδικά για την Αργολίδα και το σύγχρονο επιχειρηματικό προφίλ που οφείλουν να επιδείξουν οι επιχειρήσεις της, για την δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού οικοσυστήματος με κοινωνικές συναινέσεις. Χαιρετίζω την εκδήλωση αυτή και με αγωνία αναμένω τα πολύτιμα συμπεράσματά της. 

Αναστάσιος Χειβιδόπουλος Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ