Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019

Απάντηση Αραχωβίτη σε Ανδριανό για τις ζημιές σε καλλιέργειες μανταρινιών κλημεντίνης στην Αργολίδα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:46:00 μ.μ. | |
Απάντηση Αραχωβίτη σε Ανδριανό για τις ζημιές σε καλλιέργειες μανταρινιών κλημεντίνης στην Αργολίδα
Στην 3630/22-11-2018 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα τις ζημιές από υδαρή κηλίδα σε καλλιέργειες μανταρινιών κλημεντίνης στην Αργολίδα, απάντησε ο αρμόδιος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Β. Κόκκαλης.

Στην απάντηση επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Σύμφωνα με τον ν. 3877/2010 (Α ́160) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης τηςαγροτικής δραστηριότητας» στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται συγκεκριμένοιφυσικοί κίνδυνοι που μπορεί να προκαλέσουν άμεσες ζημιές στη φυτική παραγωγήκαι ειδικότερα: α) ο παγετός β) το χαλάζι γ) η ανεμοθύελλα δ) η πλημμύρα ε) οκαύσωνας και η ηλιακή ακτινοβολία στ) το χιόνι ζ) οι υπερβολικές ή άκαιρεςβροχοπτώσεις η) οι κίνδυνοι από τη θάλασσα, καθώς, επίσης, οι ζημιές από αρκούδα,οι ζημιές από αγριογούρουνα στις περιοχές όπου προστατεύονται από τη συνθήκηRAMSAR, καθώς και οι ζημιές που προκαλούνται από άγρια κουνέλια στη φυτικήπαραγωγή της νήσου Λήμνου. Σε εφαρμογή των διατάξεων του προαναφερθέντοςνόμου, εκδόθηκε ο «Κανονισμός Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής για τον ΕΛ.Γ.Α.»,όπως ισχύει σήμερα.

Ως εκ τούτου, ο παραγωγός, με τη ∆ήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (∆Κ/Ε) και τηνκαταβολή του αντίστοιχου ασφαλίστρου προς τον ΕΛ.Γ.Α., ασφαλίζει τις καλλιέργειέςτου για τους συγκεκριμένους κινδύνους που προαναφέρθηκαν. Επομένως, τουκαταβάλλονται και οι σχετικές αποζημιώσεις για τυχόν ζημιές που έπληξαν τιςκαλλιέργειές του από τους εν λόγω κινδύνους.

Σημειώνεται ότι από τις επισημάνσεις που διενεργήθηκαν από τις υπηρεσίες τουΥποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης, στη δικαιοδοσία του οποίου είναι και ηευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Αργολίδας, σε καλλιέργειεςμανταρινιών, διαπιστώθηκαν ζημιές από αίτια μη καλυπτόμενα από τον ΚανονισμόΑσφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι στις εν λόγωκαλλιέργειες παρατηρήθηκαν ζημιές από υδαρή κηλίδα κ.λπ., ασθένεια η οποίαπαρουσιάζεται στις μανταρινιές, κυρίως σε ευαίσθητες ποικιλίες, όπως οικλημεντίνες. Το εν λόγω αίτιο, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, δεν καλύπτεταιασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. Το φαινόμενο παρακολουθείται από τις υπηρεσίες τουΕΛ.Γ.Α.

Όσον αφορά στην ένταξη τέτοιων ζημιών σε πρόγραμμα χορήγησης ΚρατικώνΟικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρμοδιότητας ΠΣΕΑ, επισημαίνεται ότι για ναενταχθούν τέτοιες ζημιές σε πρόγραμμα ΚΟΕ θα πρέπει να πληρούνται οι όροι καιοι προϋποθέσεις του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και τωνΚοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τη γεωργία και δασοκομία. Συγκεκριμένα,αναφέρεται ότι ένας εκ των βασικών όρων είναι η παραγωγή του έτους ζημιάς να έχειζημιωθεί κατά είδος προϊόντος (καλλιέργεια), σε επίπεδο Νομού, σε ποσοστό 30%και πάνω, σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών, με βάση ταεπίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ∆ιευθύνσειςΑγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) τον επόμενο χρόνο της συγκομιδήςκαι δίδονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Πλέον των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α., στο πλαίσιο αλλαγής τουΚανονισμού του, έχει δώσει τη δυνατότητα, μέσω της ιστοσελίδας του, να κατατεθούνπροτάσεις επί του υπάρχοντος Κανονισμού από παραγωγούς, φορείς, ομάδες καισυνεταιρισμούς, προκειμένου να ληφθούν υπόψη, σε συνδυασμό με τα στοιχεία πουθα προκύψουν από τη νέα αναλογιστική μελέτη, με σκοπό την ένταξη νέων κινδύνωνστην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α., υλοποιώντας ένα μόνιμο αίτημα τουαγροτικού κόσμου.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΛ.Γ.Α.,η οποία παραμένει ως έχει, έχει θεσπιστεί η πρόσθετη ασφάλιση (ν. 3877/2010) γιαόσους επιθυμούν αυξημένη προστασία, καθώς και η προαιρετική ασφάλιση γιακινδύνους που δεν περιλαμβάνονται στους υποχρεωτικά ασφαλιζόμενους κινδύνουςτου ΕΛ.Γ.Α.

Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Μετά την ολοκλήρωσή τους,όπως ορίζονται ανωτέρω, θα τεθούν σε ισχύ οι νέες αλλαγές».
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ