Ζωντανή μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων από το ΙΟΝΙΑΝ

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Εκπαιδευτικό σεμινάριο γευσιγνωσίας ελαιολάδου στην Αργολίδα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:59:00 π.μ. |
Εκπαιδευτικό σεμινάριο γευσιγνωσίας ελαιολάδου
Tελικά το συζητάμε χρόνια και φέτος λέμε να το υλοποιήσουμε … Η γευσιγνωσία ελαιολάδου είναι ένα αντικείμενο με ενδιαφέρον ειδικά για περιοχές όπως η Αργολίδα, όπου το ελαιόλαδο είναι βασικό γεωργικό προϊόν. Ακόμη, αναφέρουμε ότι τα λάδια των περιοχών Κρανιδίου και Ασκληπιείου είναι τα πρώτα που εγκρίθηκαν ως ΠΟΠ στη χώρα, το 1995.

Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του παρθένου ελαιολάδου είναι σημαντικό υποχρεωτικό κριτήριο και εξαρτώνται από τις πρακτικές που έχουν εφαρμοσθεί σε όλα τα σταδια της ζωής του ελαιολάδου.

Έτσι, το ελληνικό ελαιόλαδο έχει μέλλον μόνο αν στοχεύσει στην υψηλή ποιότητα.

Όμως, τι σημαίνει υψηλή ποιότητα; Πρώτα από όλα άριστα οργανολητικά χαρακτηριστικά χωρίς να υποτιμώνται τα χημικά ποιοτικά κριτήρια τα οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΟΚ) 1568/91. Όμως, ο καταναλωτής είναι ο τελικός αποδέκτης του ελαιολάδου και αυτά που μπορεί να αξιολογήσει είναι όχι τα χημικά αλλά τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Έτσι, αυτός θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος ώστε να προωθηθεί ένα ελαιόλαδο.

Απαραίτητο είναι λοιπόν να γνωρίζουν περί των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών διάφοροι φορείς όπως :

1. Παραγωγοί

2. Καταναλωτές

3. Προσωπικό των μονάδων μαζικής εστίασης που χρησιμοποιούν ελαιόλαδο

Σημειώνουμε ότι, το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας (Δ.Σ.Ε) έχει εκπονήσει μέθοδο αξιολόγησης των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των παρθένων ελαιολάδων η οποία έχει υιοθετηθεί στον Καν. (ΕΟΚ) 2568/91.

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται μόνο για την ταξινόμηση παρθένων ελαιολάδων σύμφωνα με την αντιλαμβανόμενη ένταση του ελαττώματος που γίνεται αντιληπτό με την μεγαλύτερη ένταση και την παρουσία ή όχι του φρουτώδους και αποτελεί υποχρεωτικό ποιοτικό κριτήριο του παρθένου ελαιολάδου σύμφωνα με τον Καν. 2568/91 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και το Εμπορικό Πρότυπο του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας.

Το παρθένο ελαιόλαδο είναι το μόνο τρόφιμο στο οποίο η οργανοληπτική αξιολόγηση περιλαμβάνεται μεταξύ των υποχρεωτικών κριτηρίων για την εκτίμηση της ποιότητάς του σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα.

Η αξιολόγηση του παρθένου ελαιολάδου βασίζεται σε διάφορα ποιοτικά κριτήρια (οξύτητα, υπεροξείδια, Κ270/268, Κ232, ΔΚ, αιθυλεστέρες, οργανοληπτική αξιολόγηση), τα οποία είναι συμπληρωματικά και όχι εναλλακτικά.

Η οργανοληπτική αξιολόγηση ανιχνεύει μη καλές πρακτικές, στην καλλιέργεια, συγκομιδή, μεταφορά και αποθήκευση του ελαιοκάρπου, στη διαδικασία ελαιοποίησης και στην αποθήκευση του ελαιολάδου. Έχει δε συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου παρθένου ελαιολάδου και συνεπώς στην καλή φήμη του στη διεθνή αγορά.

Ακόμη, σημειώνουμε ότι είναι το μόνο ποιοτικό κριτήριο που μπορεί να αντιληφθεί ο καταναλωτής και που μπορεί να ελεγθεί και από τον παραγωγό κ.λπ χωρίς να απαιτείται εργαστηριακός εξοπλισμός.

Το μέλλον του ελληνικού ελαιολάδου μπορεί να εξασφαλισθεί μόνο με γνώση εκ μέρους όλων των εμπλεκομένων, των παραγόντων εκείνων που υποβαθμίζουν την ποιότητα του. Έτσι, το πιο οφθαλμοφανές κριτήριο ότι δεν έχουν ακολουθηθεί οι καλές διαδικασίες είναι τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Τα άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά με την υψηλή ποιότητα είναι αληλένδετα.

Για τους παραπάνω λόγους , σκοπεύουμε να οργανώσουμε ένα εκπαιδευτικό Σεμινάριο που θα διαρκεί από απόγευμα Παρασκευής και το Σάββατο.

Στόχος του Σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των εμπλεκομένων στα διάφορα στάδια παραγωγής και διακίνησης ελαιολάδου στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά προκειμένου να :

α) Βελτιωθούν οι πρακτικές καθόλη τη διάρκεια ζωής του ελαιολάδου

β)Να παρακινηθούν στην εμπορία ελαιολάδου με άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

γ) Να αυξηθεί η ποσότητα του διακινούμενου εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου

δ) Να γίνει κατανοητό ότι το προϊόν θα προωθηθεί στην αγορά μόνο όταν έχει άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι η οργανολητική αξιολόγηση είναι θεσμοθετημένο κριτήριο ποιότητας και οι χώρες εισαγωγής εξετάζουν αυτό το κριτήριο.

Τις ακριβείς ημερομηνίες θα τις ανακοινώσουμε εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον και συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων.

Σημειώνουμε ότι θα δοθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης και το κόστος του Σεμιναρίου είναι 100 €.

Αναφέρουμε ότι ανάλογη εκπαίδευση σε άλλους χώρους κοστίζει πολύ παραπάνω.

Το Σεμινάριο θα γίνει στο ΚΕΓΕ της Νέα Κίου, ήδη έχουμε δρομολογήσει τη διαδικασία για την παραχώρηση της Αίθουσας που γίνονται οι εκπαιδεύσεις. Σε περίπτωση που δεν παραχωρηθεί ο χώρος του ΚΕΓΕ, τότε η εκπαίδευση θα γίνει στα χώρο των Γραφείων του Συλλόγου.

Για συμετοχή πρέπει να στείλετε τη συνημμένη Αίτηση στα γραφεία του Συλλόγου με Φαξ ή E-mail, ενώ για κάθε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείται στα τηλέφωνα :

α) 6944366125 (Κώστας Ρούμπος)

β) 6986609450 (Δημήτρης Πέτσικος)


    Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γραμματέας
Δημήτρης Δήμου                                                  Μιχάλης Πούλιας 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ       
                              ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 *Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν με νεότερη ανακοίνωση

Παρασκευή

14.30
Προσέλευση


15.00
Εισαγωγή
Παρουσίαση εισηγητών-εκπαιδευτών και συμμετεχόντων. Παρουσίαση του Προγράμματος, σκοπός και αντικείμενο της εκπαίδευσης.
15.15
Ποιότητα ελαιολάδου
Κατηγορίες βρωσίμων ελαιολάδων – Τύποι ελαιολάδου -  Ποιοτικά κριτήρια του παρθένου ελαιολάδου : χημικά και οργανοληπτικά κριτήρια, οργανοληπτική ανάλυση και η σημασία της.


16.15
Στρατολογία, επιλογή, εκπαίδευση και έλεγχος των υποψηφίων δοκιμαστών. 

 

17.00
Διάλειμμα

 

17.15ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΩΝ
Πρακτική : 1η δοκιμή
Προσδιορισμός του κατωφλίου αντίληψης των δοκιμαστών (μία ιδιότητα ανά συμμετέχοντα).
Αριθμός συμμετεχόντων 20, Αριθμός ποτηριών 50
Πρακτική : 2η δοκιμή
Επιλογή δοκιμαστών με τη μέθοδο ταξινόμησης της έντασης.
(μία δοκιμή ανά συμμετέχοντα).
Αριθμός συμμετεχόντων 20, Αριθμός ποτηριών 6018.45Διάλειμμα


19.00Λεξιλόγιο της οργανοληπτικής μεθόδου.
Γενικό βασικό λεξιλόγιο της οργανοληπτικής μεθόδου-Ειδικό λεξιλόγιο για το παρθένο ελαιόλαδο- Σημασία του λεξιλογίου στην σωστή αξιολόγηση του παρθένου ελαιολάδου.19.45
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΣΜΗ
Πρακτική : αναγνώριση χαρακτηριστικών ιδιοτήτων  και της έντασής τους
Α. γνωστή ιδιότητα, γνωστή ένταση (3 ιδιότητες, 9 δείγματα).
3η δοκιμή : ατροχάδο, ταγγό, μούχλα
4η δοκιμή : μούργα, κρασώδες, φρουτώδες
B. άγνωστη ιδιότητα, άγνωστη ένταση (3 ιδιότητες, 9 δείγματα).
5η δοκιμή : ατροχάδο, ταγγό, μούχλα
6η δοκιμή : μούργα, κρασώδες, φρουτώδες
Αριθμός συμμετεχόντων 20, Αριθμός ποτηριών 90                             
20.45
Ανασκόπηση 1ης ημέρας
21.00

Τέλος πρώτης ημέρας

Σάββατο 


9.00
Μέθοδος Οργανοληπτικής αξιολόγησης του παρθένου ελαιολάδου.
Ιστορική εξέλιξη της Μεθόδου, η ομάδα δοκιμαστών σαν εργαλείο μέτρησης, κατάταξη των δειγμάτων όσον αφορά την οργανοληπτική αξιολόγηση.


10.00
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΣΜΗ
Εκπαίδευση στην αναγνώριση χαρακτηριστικών ιδιοτήτων με πρότυπα δείγματα (3 & 4 δείγματα).
7η δοκιμή : Ένταση μεσαία  (ατροχάδο, ταγγό, μούχλα, μούργα, κρασώδες, φρουτώδες, παγόπληκτο)
Αριθμός συμμετεχόντων 20, Αριθμός ποτηριών 30


10.30
Πρακτική : 8η δοκιμή Χρήση του φύλλου χαρακτηριστικών στην αναγνώριση αρνητικών ιδιοτήτων σε παρθένο ελαιόλαδο και μέτρηση της εντάσεώς τους (3 δείγματα). Συζήτηση
Αριθμός συμμετεχόντων 20, Αριθμός ποτηριών 60


11.30
Πρακτική : 9η δοκιμή Χρήση του φύλλου χαρακτηριστικών στην αναγνώριση θετικών ιδιοτήτων σε παρθένο ελαιόλαδο και μέτρηση της εντάσεώς τους (3 δείγματα). Συζήτηση
Αριθμός συμμετεχόντων 20, Αριθμός ποτηριών 60


12.30
Διάλειμμα


12.45
Καλές πρακτικές και ποιότητα παρθένου ελαιολάδου


13.45
Πρακτική : 10η δοκιμή Χρήση του φύλλου χαρακτηριστικών για την κατάταξη δειγμάτων παρθένου ελαιολάδου (3 δείγματα). Συζήτηση
Αριθμός συμμετεχόντων 20, Αριθμός ποτηριών 60

 


14.45

Διάλειμμα

15.15

Ανασκόπηση 2ης ημέρας και γενική επανάληψη
Θεωρητική εξέταση συμμετεχόντων
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για υποψήφιους δοκιμαστές.

 


16.00

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών του σεμιναρίου

 


17.00

Τέλος σεμιναρίου

Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ