Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019

Στο Άργος εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας για την IDD

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:06:00 μ.μ. |
Στο Άργος εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας για την IDD
 Σε έξι ακόμα πόλεις της Ελλάδας έχει, έως τώρα, προγραμματιστεί, επίσκεψη της διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας με στόχο την πανελλαδική ενημέρωση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για την IDD και την ομαλή εφαρμογή της.

Ήδη έχουν προηγηθεί εκδηλώσεις σε Ιωάννινα, Χαλκίδα, Πάτρα, Άμφισσα, Καρδίτσα και Λάρισα και το ενδιαφέρον που καταγράφεται είναι μεγάλο. Στο πλαίσιο αυτό πέραν των έξι επόμενων πόλεων που θα γίνει συνάντηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, το οδοιπορικό θα συνεχιστεί και σε άλλες περιοχές.

Στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο Γενικός Γραμματέας και πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης του Ε.Ε.Α. κ. Δημήτρης Γαβαλάκης πληροφορούν για την IDD και καταγράφουν θέματα που απασχολούν τον κλάδο.

Η Ευρωπαϊκή Ντιρεκτίβα για την Ασφαλιστική (και Αντασφαλιστική) Διανομή η αλλιώς IDD, υπεγράφη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 2016 . Θα συζητηθεί πολύ γιατί αφορά μεγάλα και ανοιχτά θέματα της αγοράς όπως τον (αθέμιτο) ανταγωνισμό ανάμεσα στα κανάλια διανομής αλλά και την ενημέρωση του καταναλωτή, η ευθύνη για την οποία αυξάνεται και μπαίνει σε πολύ συγκεκριμένα πλαίσια.

Για το σκοπό αυτό το Underwriter όπως έχει κάνει και με άλλα σημαντικά νομικά κείμενα ξεκινά μια σειρά από δημοσιεύματα σχετικά με το περιεχόμενο της Οδηγίας, συγκεκριμένα με τα σημεία εκείνα που θα αγγίξουν περισσότερο την εργασιακή καθημερινότητα του Διαμεσολαβητή αλλά και όλων όσων εμπλέκονται στην διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων, διότι η Οδηγία αφορά και αυτούς.

Για να μπει κανείς στο πνεύμα της νέας Οδηγίας, αρκεί να διαβάσει τα εξής:

Η Οδηγία αφορά όλα τα κανάλια διανομής ανεξαιρέτως και αποσκοπεί στη θέσπιση ενιαίου μοντέλου διαχείρισης, κανόνων και εποπτείας. Στις πρώτες σελίδες της ορίζεται ρητά ότι ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει την ίδια, ισότιμη πληροφόρηση και προστασία από όλα τα κανάλια και θα πρέπει να μπορεί να συγκρίνει μεταξύ τους. Θέτονται ισότιμοι όροι και ανταγωνισμός επί ίσοις όροις μεταξύ των διαμεσολαβητών είτε είναι συνδεδεμένοι με μια ασφαλιστική επιχείρηση είτε όχι. Οι διαφορετικές μορφές συνεργασίας υποχρεούνται να εφαρμόζουν παρόμοιους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών.

Κάθε κράτος μέλος υποχρεούται να θεσπίσει ενα ενιαίο φορέα πληροφόρησης που θα επιτρέπει πρόσβαση στα μητρώα των Διαμεσολαβητών σε όλους τους εμπλεκόμενους εποπτικούς φορείς. Μιλάμε για μια ενιαία ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα περιέχει ένα αρχείο για κάθε ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

Ο πελάτης θα πρέπει ενημερώνεται επαρκώς για τις αμοιβές, τις προμήθειες ή τα οφέλη που λαμβάνει ο Διαμεσολαβητής, καθώς και για τη σχέση του με την ασφαλιστική επιχείρηση πριν την έναρξη διαδικασίας πώλησης, δηλαδή στο προσυμβατικό στάδιο της γνωριμίας.

Η Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση εκτός από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή θα αφορά και κάθε άλλο υπάλληλο που συμμετέχει άμεσα στη διανομή ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών προϊόντων ή επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση. Θα πρέπει δηλαδή να αποδεικνύεται ένα κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων σε σχέση με την δραστηριότητα διανομής.
Κάθε ασφαλιστικό προϊόν που προτείνεται στον πελάτη θα πρέπει πάντοτε να συνάδει προς τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του και να παρουσιάζεται σε μορφή κατανοητή και με τρόπο δίκαιο, σαφή και μη παραπλανητικό. Θα πρέπει να εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους το συγκεκριμένο προϊόν ικανοποιεί καλύτερα τις ασφαλιστικές απαιτήσεις του. Η αμοιβή που βασίζεται σε στόχους πωλήσεων δεν θα πρέπει να παρέχει κίνητρο προκειμένου να συστήνεται συγκεκριμένο προϊόν στον πελάτη.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις, οι αρμόδιες αρχές θα έχουν την εξουσία να επιβάλλουν χρηματικά πρόστιμα που να είναι αρκετά υψηλά ώστε να αντισταθμίζουν πραγματικά ή δυνητικά κέρδη και να λειτουργούν αποτρεπτικά ακόμη και για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και τα διοικητικά στελέχη τους.

ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


1. Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 και ώρα 14.00, Επιμελητήριο Τρικάλων, Αίθουσα Διαλέξεων Επιμελητηριακού Κτιρίου

2. Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019, Επιμελητήριο Πιερίας στις 19.00, Συνεδριακή Αίθουσα Επιμελητηρίου

3. Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.30, Επιμελητήριο Ημαθίας, Αίθουσα Συνεδριάσεων Επιμελητηρίου

4. Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 και ώρα 18.00, Επιμελητήριο Σερρών, Αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης», 3οςόροφος Επιμελητηριακού Μεγάρου

5. Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 18.30, στο Επιμελητήριο Αργολίδας.

6. Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας με πρωτοβουλία Σ.Ε.Α.ΔΙ.ΔΕ. Η εκδήλωση θα γίνει στις 18.00 στην Συνεδριακή Αίθουσα Επιμελητηρίου


Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ