Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

Ας μάθουμε μερικά χρήσιμα πράγματα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 2:00:00 μ.μ. |
Ας μάθουμε μερικά χρήσιμα πράγματα
 Όχι και πολλά χρόνια πριν, οι Δήμαρχοι και οι Κοινοτάρχες στην προσευχή τους περιελάμβαναν και κάποιο «μπάρμπα στην Κορώνη», ο οποίος θα πετύχαινε μια μικρή χρηματοδότηση ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν μερικά έργα στον τόπο τους.

Γενικός Γραμματέας Υπουργείου, Ιδιαίτερος Υπουργού, Βουλευτής ή Υπουργός ήταν μερικές από τις θέσεις κλειδιά που θα εξασφάλιζαν την ευνοική μεταχείριση κάποιων θεμάτων. Μετά την θετική εξέλιξη του έργου, ακολουθούσαν πανηγυρικές τελετές και το περιβόητο, «Κατόπιν ενεργειών μου…» για να περάσουν στο Πάνθεον των ευεργετών του τόπου και ο Κοινοτάρχης και ο πολιτικός…

Τα χρόνια πέρασαν και η Κεντρική Διοίκηση κατάλαβε το αστείον του θέματος. Αποφάσισε λοιπόν, να εξασφαλίσει Πόρους Μόνιμης Χρηματοδότησης των Δήμων και να αφήνει τις τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν μόνες τους για την λύση των προβλημάτων που τους απασχολούν. Έτσι, σύμφωνα με νόμο (άρθρο 259 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)ορίστηκαν τα εξής:


Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Δήμων 

1. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) των δήμων προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού:
α) το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σε ποσοστό 20% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού,
β) το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 12% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού,
γ) το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας σε ποσοστό 50% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού.

Πέραν της βασικής χρηματοδότησης όμως, τρέχουν κι άλλα προγράμματα όπως το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ΚΑΙ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Ας ρίξουμε μια ματιά, να δούμε τι ακριβώς είναι.

1. Άρθρο 2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) Α΄ και Β΄ βαθμού, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις 'Υδρευσης - Αποχέτευσης και οι Σύνδεσμοι OTA. 2. Περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» είναι όλη η χώρα.

2. Άρθρο 4 ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για όλη τη διάρκεια εφαρμογής του θα ανέλθει μέχρι του ποσού των δύο δισεκατομμυρίων (2.000.000.000,00) ευρώ. 2. Η χρηματοδότηση των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» πραγματοποιείται μέσω των επενδυτικών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. 3. Η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησης των δανείων γίνεται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, σε λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»

Όπως πολύ εύκολα μπορεί να αντιληφθεί και ο πιο αδαής, παρά τις δύσκολες συγκυρίες, η Κεντρική Διοίκηση (Υπουργείο Οικονομίας- Υπουργείο Εσωτερικών), αποδίδει ένα σημαντικό μέρος από τα χρήματα της φορολογίας των Ελλήνων πολιτών, στους Δήμους για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Επιπλέον, μέσα από Αναπτυξιακά προγράμματα, όπως ο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή τα Ευρωπαικά προγράμματα ΕΣΠΑ, τα ταμεία των Δήμων ενισχύονται σημαντικά με χρήματα που κάνουν έναν εύρυθμο ΚΥΚΛΟ. Φεύγουν δηλαδή από τις τσέπες όλων μας και καταλήγουν ξανά, σε έργα που αφορούν πλέον ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.

Συνεπώς, αποτελεί τουλάχιστον κοροιδία, το να υπερηφανεύεται ο κάθε Δημοτικός άρχοντας ότι «Κατόπιν ενεργειών του» ολοκληρώθηκε το άλφα ή το βήτα έργο. Ο αποδέκτης του έργου, είναι αυτός ο οποίος ΠΛΗΡΩΝΕΙ, δηλαδή οι πολίτες. Όχι αυτός που κάνει απλά το αυτονόητο. Έλεος πια με την θεατρινίστικη συμπεριφορά ανθρώπων που πλασάρουν σαν σημαντικό, το στοιχειώδες καθήκον τους.

Δυστυχώς, παρά το πέρασμα στον 21ο αιώνα, την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας και την άμεση πρόσβαση στην πληροφορία, αρκετοί από μας ζούμε ακόμη στην εποχή του «μέσου» και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Η Διαφάνεια, μέσω του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μπορεί και πρέπει να φτάσει στα μάτια του κάθε Δημότη. Ας κάνουμε μια φορά ΕΚΛΟΓΕΣ με σύγχρονους όρους και συνθήκες και ας αποκηρρύξουμε τις Τούρκικες λέξεις όπως «ΣΟΙ» και «ΡΟΥΣΦΕΤΙ». Αλλιώς, ας καταργήσουμε και την 25η Μαρτίου που υποτίθεται ότι γιορτάζουμε την απελευθέρωσή μας από τον Τούρκικο ζυγό…

ΝΙΚΟΣ ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΚΑΘΗΓ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ
ΥΠ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ «ΝΑΥΠΛΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ»
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ