Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019

Συνεχής αναβάθμιση και ανάπτυξη του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:42:00 μ.μ. | |
Συνεχής αναβάθμιση και ανάπτυξη του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας
 Ένας ακόμη από τους σημαντικούς στόχους που είχε θέσει κατά προτεραιότητα η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας και που στόχευε στην πλήρη λειτουργία του Ψυχιατρικού Τμήματος της Ν.Μ. Άργους, πραγματοποιήθηκε με την έναρξη λειτουργίας (από 18/9/2019) του Νοσοκομείου Ημέρας.


Πρόκειται για μια ενδιάμεση δομή που προστίθεται στο υφιστάμενο (από τον Απρίλιο 2017) πλαίσιο λειτουργίας του Ψυχιατρικού Τμήματος όπου λειτουργούν ήδη τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, F/U, κλινική Depot, ομάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, καθώς και κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας με περιοχή ευθύνης το σύνολο του νομού.

Όπως αναλύει στην εισήγησή της η κ. Αικατερίνη Γαμβρουλά, Ψυχίατρος Συντονίστρια Διευθύντρια, το Νοσοκομείο Ημέρας (ΝΗ) είναι μια μονάδα μερικής νοσηλείας. Απευθύνεται στον ενήλικο πληθυσμό των ασθενών, για τους οποίους η 24ωρη ψυχιατρική νοσηλεία δεν κρίνεται αναγκαία, ενώ η αντιμετώπιση τους σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου δεν επαρκεί .

Το Νοσοκομείο Ημέρας περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες και υπηρεσίες, οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της ίδιας της ψυχικής διαταραχής καθώς και στη μελλοντική επανένταξη των ασθενών στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

Τα άτομα που εξυπηρετούνται από το Νοσοκομείο Ημέρας παραπέμπονται και από άλλες Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή προσέρχονται με δική τους πρωτοβουλία. Κάθε παραπομπή ακολουθείται από μια ‘’συνέντευξη εκτίμησης’’ στην οποία μετέχει και η οικογένεια του ασθενούς ή τουλάχιστον ένα μέλος της. Στη συνέντευξη αυτή αξιολογείται η καταλληλότητα του ασθενούς για το θεραπευτικό πρόγραμμα, γίνεται ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας του Νοσοκομείου Ημέρας, συζητούνται οι προσδοκίες και όροι της συνεργασίας του ασθενούς και της οικογένειας με το Νοσοκομείο Ημέρας και τίθενται οι θεραπευτικοί στόχοι.

Ήδη η αναπτυσσόμενη δυναμική από την (αρχική και μη πλήρη) λειτουργία του Ψυχιατρικού Τμήματος αντανακλά τη συμβολή του στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας του νομού, αλλά και την αναγκαιότητα για την περεταίρω ανάπτυξή του.

Αξίζει να αναφερθεί το σημαντικό έργο του Ψυχιατρικού Τμήματος, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του Νοσοκομείου για το έτη 2017 και 2018:

Βάσει των πεπραγμένων της Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους τα έτη 2017 και 2018 εξετάστηκαν συνολικά στο Ψυχιατρικό Τμήμα 5.022 και 6.677 ασθενείς αντίστοιχα, όπως αποτυπώνεται αναλυτικά τον παρακάτω πίνακα.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2017
2018
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
2765
3534
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
802
1081
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
673
719
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
306
356
ΚΛΙΝΙΚΗ DEPOT
156
238
ΚΜΨΥ
277
530
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
43 ΟΜΑΔΕΣ
56 ΟΜΑΔΕΣ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ από 22/8/18
107
ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ από 17/8/18
56
ΣΥΝΟΛΟ
5022
6677

Για το αμέσως επόμενο διάστημα έχει προγραμματιστεί η λειτουργία της Ψυχιατρικής Κλινικής με 24ωρη νοσηλεία, έτσι ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικά και ασθενείς με μείζονα ενεργό ψυχιατρική συμπτωματολογία που χρήζουν νοσηλείας.

Η Διοικήτρια του Γ.Ν. Αργολίδας
Αγγελική Φλώκου
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ