Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019

Εγκύκλιος φέρνει τα πάνω κάτω: Χωρίς εκλογή και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπλίου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:07:00 μ.μ. | |
Εγκύκλιος φέρνει τα πάνω κάτω: Χωρίς εκλογή ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπλίου
 "O πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, δεν εκλέγεται μεταξύ των μελών του οικείου συμβουλίου αλλά είναι ο σύμβουλος του πρώτου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού στην κοινότητα, ο οποίος έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης", αναφέρει επί λέξη η εγκύκλιος με αριθμό 88 ΑΠ: 59846/21.08.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε στις 21 Αυγούστου 2019.

Έτσι η μέχρι τώρα διαδικασία που προέβλεπε την εκλογή μεταξυ των μελών του τοπικού συμβουλίου σε περίπτωση που ο πρώτος σε σταυρούς συνδυασμός δεν είχε το 50+1 δεν ισχύει και πρόεδρος σε τέτοια περίπτωση αναλαμβάνει ο σύμβουλος του πρώτου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού στην κοινότητα, ο οποίος έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Επομένως για τον Δήμο Ναυπλιέων στην Δημοτική Κοινότητα Ναυπλίου από 1η Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την εγκύκλιο Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Ιορδάνης Δαμιανός (εκτός βέβαια αν δεν αποδεχτεί την θέση) που ειναι πρώτος σε σταυρούς από τον συνδυασμό του Δημάρχου Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρου. 

Αναλυτικά το άρθρο της εγκυκλίου που αναφέρετε στην εκλογή πρόεδρου Τοπικής Κοινότητας:

Κοινότητες με πληθυσμό άνω των (300) κατοίκων 

3.1 Πρόεδρος συμβουλίου κοινότητας 

O πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, δεν εκλέγεται μεταξύ των μελών του οικείου συμβουλίου αλλά είναι ο σύμβουλος του πρώτου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού στην κοινότητα, ο οποίος έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο, και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση. Η θητεία του προέδρου εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου. 

Το συμβούλιο, επομένως κοινότητας, μετά την ορκωμοσία και εγκατάσταση των μελών του, λειτουργεί αμέσως και χωρίς καμία άλλη διαδικασία, αφού ο πρόεδρος του συμβουλίου ορίζεται ρητά από το νόμο. 

Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου ή εκείνος που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης δεν αποδεχθεί εγγράφως τη θέση, το αξίωμα του προέδρου καταλαμβάνει επόμενος, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλος του πρώτου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύμβουλος που να έχει εκλεγεί με τον ίδιο συνδυασμό, ή σύμβουλος του συνδυασμού αυτού που να δύναται και να δέχεται να αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων του προέδρου, η θέση αυτή καταλαμβάνεται από σύμβουλο του δεύτερου σε σειρά εκλογής συνδυασμού στη συγκεκριμένη κοινότητα, σύμφωνα πάντα με τη σειρά σταυρών προτίμησης που έχει λάβει, και εφόσον απαιτηθεί, η διαδικασία συνεχίζεται με τους επόμενους συνδυασμούς, με τη σειρά εκλογικής τους δύναμης στην κοινότητα. 

Η μη αποδοχή του αξιώματος του προέδρου δεν οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας του μέλους του συμβουλίου κοινότητας. 

 Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί μέλος του συμβουλίου της κοινότητας, που ορίζεται από αυτόν, ως αναπληρωτής του . Η πράξη αυτή είναι κανονιστική και πρέπει επομένως να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (δηλ. κατά το πλήρες περιεχόμενό της στο δημοτικό κατάστημα και στο κατάστημα της κοινότητας, καθώς και να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια).

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ