Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2019

Εξετάσεις για απόκτηση Άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους από το Λιμεναρχείο Ναυπλίου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:17:00 μ.μ. | |
Εξετάσεις για απόκτηση Άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους από το Λιμεναρχείο Ναυπλίου
Ο Λιμενάρχης Ναυπλίου με απόφασή του συγκρότησε τριμελή επιτροπή υπεύθυνη για τη διενέργεια εξετάσεων προς απόκτηση Άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους


Η Τριμελής επιτροπή αποτελείται από τους:

α) Πλωτάρχη Λ.Σ. ΚΟΝΤΟ Παναγιώτη (ΑΜ 2768), ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Ανθυποπλοίαρχο Λ.Σ. ΠΑΤΟΥΡΑ Στέφανο(ΑΜ 3492). 

β) Ανθυποπλοίαρχο Λ.Σ. 26100006 Νικόλαο (Α.Μ. 3599) με αναπληρωτή τον Ανθυποπλοίαρχο Λ.Σ. ΓΡΑΜΜΑΤΑ Ελευθέριο (Α.Μ. 3978). 

γ) Σημαιοφόρο Λ.Σ. ΜΠΟΥΝΟΥ Παναγούλα (Α.Μ. 4091) 

με αναπληρωτές τους: i) Ανθυπασπιστή Λ.Σ. ΜΑΜΙΟ Γεώργιο (Α.Μ. 4084),«) Αρχικελευστή Λ.Σ. ΜΑΚΡΗ Νικόλαο (ΑΜ 4341) και ΙΙΙ) Κελευστή Λ.Σ. ΤΡΙΧΑ Χρήστο (Α.Μ.7592). 

Έργο της Επιτροπής είναι: α) Ο έλεγχος των προβλεπόμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις χειριστών ταχυπλόων σκαφών. β) η ορθή διενέργεια της γραπτής και πρακτυκής εξέτασης των υποψηφίων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αναφερόμενη ως ανωτέρω νομοθεσία. γ) η τήρηση αρχειακού υλικού των σχετικών δικαιολογητικών υποψηφίων, ως και η ορθή τήρηση προβλεπόμενων βιβλίων -ευρετηρίων.

Η γραπτή και πρακτική εξέταση των υποψηφίων για τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου 2019 - Μαρτίου 2020 θα διενεργείται στο Λιμεναρχείο ΝΑΥΠΛΙΟΥ με ώρα έναρξης 09:30' κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Τ/Χ ΣΚΑΦΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  16-10-2019
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  13-11-2019
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  18-12-2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  15-01-2020
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  19-02-2020
ΜΑΡΤΙΟΣ 18-03-2020


Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ