ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019

Τα αντιπλημμυρικά έργα της Αργολίδας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Τα αντιπλημμυρικά έργα της Αργολίδας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου
Η 18η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης» με τα παρακάτω θέματα:

-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1.Συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής ΕΣΠΑ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας

2.Επικύρωση πρακτικού της 16ης/2019 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

3.Ορισμός προσώπων για την υπογραφή επιταγών και χρηματικών εντολών μεταφοράς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.

4.Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καπέλιος Βασίλειος

5.Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στις δύο Επιτροπές του άρθρου 18 του Ν.2218/94 (άρθρο 68 του ΠΔ 30/96).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καπέλιος Βασίλειος

6.Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου στην έξοδο από Κρανίδι προς Πόρτο Χέλι».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

7.Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

8.Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή «Περί εγκατάστασης εκδιδομένων προσώπων με αμοιβή».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος

9.Έγκριση σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου δια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», για την υλοποίηση της πράξης: Λειτουργία Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος

10.Ορισμός εκπροσώπων μετοχών και μελών στις Γενικές Συνελεύσεις Φορέων που μετέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καπέλιος Βασίλειος

11.Εισήγηση έγκρισης 2ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 «Αντιπλημμυρικά έργα Νομού Αργολίδας (2017-2019)» με κωδικό 2017ΕΠ52600002.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος


12.Εισήγηση έγκρισης 11ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 20014ΕΠ52600002 «ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος


13.Εισήγηση 10ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600019.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής
14.Έγκριση 11ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2015ΕΠ52600000.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής

15.Εισήγηση 4ης τροποποίησης κατανομής των πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης

16.Εισήγηση έγκρισης 4ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. έτους 2019 της Π.Ε. Λακωνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης

17.Εισήγηση έγκρισης 21ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600003.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

18.Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή του άρθρου 13 παρ. 4 του Π.Δ. 242/96 για το χρονικό διάστημα από 01-09-2019 έως 31-12-2023 για την ΠΕ Κορινθίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής.

19.Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 13 παρ. 4 του Π.Δ. 242/1996/(ΦΕΚ-179 Α΄) : «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος.

20.Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 13 παρ. 4 του Π.Δ. 242/1996/(ΦΕΚ-179/τ. Α΄) : «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος.

21.Επιπτώσεις που δημιουργεί η πτώχευση του βρετανικού τουριστικού κολοσσού Thomas Cook.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Πέτρος Τατούλης


ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ