ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόεδρος η Σόνια Τάνταρου Κρίγγου στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας του Υπουργείου Εργασίας

Πρόεδρος η Σόνια Τάνταρου Κρίγγου στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας του Υπουργείου Εργασίας
 Η Σόνια Τάνταρου Κρίγγου από την Αργολίδα ορίστηκε με απόφαση του Υπουργού κ. Γιάννη Βρούτση νέα Πρόεδρος στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας του Υπουργείου Εργασίας!
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) έχει πανελλήνια εμβέλεια με παραρτήματα σε όλες τις περιφέρειες. Ιδρύθηκε το 1994 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το ΚΕΘΙ ενεργοποιείται δυναμικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής και οικονομικής ζωής, με κύριο στόχο την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων. Διεξάγει έρευνες, εκπονεί μελέτες και πραγματοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα δράσης σε θέματα ισότητας των φύλων.

Ειδικότερα, το ΚΕΘΙ:

• Διεξάγει έρευνες και εκπονεί μελέτες για την ισότητα των φύλων, τις οποίες διαθέτει σε ενδιαφερόμενους/ες.

• Σχεδιάζει, υλοποιεί και αξιολογεί προγράμματα δράσης, που προωθούν τους στόχους για την άρση των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων.

• Μεταφέρει τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα συμβουλευτικής γυναικών και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων για την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική ένταξη.

• Αναλαμβάνει την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και την επιμόρφωση ατόμων, ομάδων, φορέων και οργανισμών σε θέματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων.

• Δημοσιεύει και εκδίδει μελέτες, έρευνες και άλλο ενημερωτικό υλικό (έντυπο, ηλεκτρονικό και οπτικο-ακουστικό).

• Προωθεί την αμφίδρομη πληροφόρηση και ενημέρωση σχετικά με την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων, καθώς και τα δικαιώματα των γυναικών με διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς και φορείς.

• Υποστηρίζει τη δικτύωση και τη σύνδεση φορέων που δραστηριοποιούνται στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική ένταξη.

• Διοργανώνει διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια για την ευαισθητοποίηση των γυναικών και των ανδρών, καθώς και για την υποστήριξη των δράσεων του φορέα.

Το ΚΕΘΙ συμμετέχει είτε ως συντονιστής φορέας είτε ως εταίρος σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Δράσης, των οποίων σκοπός είναι η ενδυνάμωση και ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική.

Το πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών του εμφορείται από την αρχή της ένταξης της ισότητας σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (gender mainstreaming) αλλά και της ανάπτυξης θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών, έτσι ώστε να συμβάλει στην άρση των έμφυλων διακρίσεων, στερεοτύπων, προκαταλήψεων και ανισοτήτων. Συνεκδοχικά, η μέχρι τώρα ανάληψη και υλοποίηση Προγραμμάτων Δράσης, ερευνών κ.λπ. επιχειρεί να επηρεάσει τις εθνικές πολιτικές, έχοντας ως στόχο την ισότιμη προώθηση των φύλων, όπως επίσης την καταπολέμηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην οικογενειακή, εκπαιδευτική, επαγγελματική, κοινωνική και πολιτική τους δράση.

Όσοι γνωρίζουμε την Σόνια ξέρουμε ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη επιλογή για την συγκεκριμένη θέση. Πρόκειται για μια γυναίκα που έχει καταφέρει να συνδυάσει την επαγγελματική της ζωή με την οικογενειακή και ταυτόχρονα να έχει αξιόλογη πολιτική παρουσία.

Εκτός όμως από τον δυναμισμό της χαρακτηριστική είναι και η διάθεση της για προσφορά στο συνάνθρωπο. Έτσι είμαστε σίγουροι πως η προσφορά της θα είναι μεγάλη τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αργολίδα.
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ