ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019

Ολοκλήρωση σεμιναρίου Εξαγωγών από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανιών Πελοποννήσου

Ολοκλήρωση σεμιναρίου Εξαγωγών από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανιών Πελοποννήσου
 Ολοκληρώθηκε το τριήμερο σεμινάριο (25-27 Σεπτεμβρίου) που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος με θέμα: ” Advanced Export Practice and Trade Finance ” και αφορούσε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος ‘Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς ΜμΕ’ που υλοποιεί η EBRD στην Ελλάδα και απευθύνονται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ (με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €50 εκατομμύρια ή με σύνολο ενεργητικού μικρότερο των €43 εκατομμυρίων και αριθμό εργαζομένων μέχρι 250 άτομα).

Η παρακολούθηση ήταν δωρεάν για τις επιχειρήσεις και για τους συμμετέχοντες και οι εισηγήσεις έγιναν στην αγγλική γλώσσα από την Crown Agents, εξωτερικό συνεργάτη της EBRD για την κατάρτιση στις εξαγωγές, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν πάνω στις ιδιαιτερότητες της αγοράς, τους κινδύνους και το ρίσκο σε όλη την κλίμακα της δραστηριότητάς τους καθώς και για την επίτευξη των στόχων τους, συγκεκριμένα:

- Αξιολόγηση νέων αγορών και εμπορικών συμφωνιών

- Χρήση βάσεων δεδομένων πρόσβασης στην αγορά - IFC Trading Across Borders Indices

- Έρευνα για τις εξαγωγικές αγορές

- The WTO Trade Facilitation Agreement -τι είναι και τι σημαίνει για τους εξαγωγείς

- Εξαγωγικός πιστωτικός κίνδυνος & πιστωτικός έλεγχος

- Διαχείριση πίστωσης, πιστωτικός κίνδυνος και πιστωτικές πληροφορίες

- Μέθοδοι πληρωμής, επιλογές χρηματοδότησης συναλλαγών και όροι πληρωμής

- Εγγυητικές επιστολές (letters of credit)

- Εγγυητικές επιστολές UCP - Διεθνής τυποποιημένη τραπεζική πρακτική

- Προετοιμασία και έλεγχος εγγράφων

- Οι κανόνες DOCDEX

- Incoterms 2010 - Incoterms 2020 και WCO SAFE

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος έχοντας την πεποίθηση ότι συμβάλλει έμπρακτα στη δημιουργία μιας δυναμικής κοινότητας έμπειρων στελεχών επιχειρήσεων στην περιοχή, θα συνεχίσει την προσπάθεια διοργάνωσης σεμιναρίων και ημερίδων με σκοπό την ενημέρωση των στελεχών - επιχειρήσεων στην εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας καθώς και την υποστήριξη της καινοτομίας στις επιχειρήσεις.
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ