Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019

Ο Τάσος Ζαφείρης Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:41:00 μ.μ. | | |
Ο Τάσος Ζαφείρης Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου
 Ορκίσθηκαν τα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου » τους εξής: 1) Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ζαφείρη Αναστάσιο με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σταύρο Γαβρήλο . 

2) Τον Δημοτικό Σύμβουλο( εκ της μειοψηφίας) κ.Καραγιάννη Δημήτριο με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μπουζαλά Γεώργιο ( εκ της μειοψηφίας). 

3)Τον κ.Πέζο Αναστάσιο με αναπληρωτή τον κ.Καρύγιαννη Αναστάσιο, δημότες με ανάλογη επαγγελματική ,κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις με το σκοπό του νομικού προσώπου. 

4) Τον κ.Βασιλόπουλου Βασίλειο, με αναπληρωτή τον κ.Τσίρο Δημήτριο, δημότες με ανάλογη επαγγελματική ,κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις με το σκοπό του νομικού προσώπου.

Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο κ. Ζαφείρης Αναστάσιος και Αντιπρόεδρος ο κ. Πέζος Αναστάσιος . Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας του κου Ζαφείρη Αναστάσιου, ο αναπληρωτής του κ. Σταύρος Γαβρήλος θα μετέχει στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου .

Η σύνθεση πλέον του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Tαμείο Ναυπλίου » ,μετά τον ορισμό μελών και από το Δήμο ΆργουςΜυκηνών , έχει ως εξής: 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου » θα ακολουθήσει την παρούσα δημοτική περίοδο.

Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ