ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα τμήματα μετεκπαίδευσης στον τουρισμό

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:28:00 π.μ. | | | | |
Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα τμήματα μετεκπαίδευσης στον τουρισμό
 Από σήμερα 25 Οκτωβρίου 2019 μέχρι και την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019 διαρκούν οι αιτήσεις των υποψηφίων εργαζομένων στον τουρισμό προκειμένου να ενταχθούν με προϋποθέσεις στα τμήματα μετεκπαίδευσης του Υπ Τουρισμού για πιστοποίηση των γνώσεων και απόκτηση δημοσίου Πιστοποιητικού. 

Για την ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας έχουν προκηρυχθεί 2 τμήματα των 25 ατόμων ( Επισιτισμού & Υποδοχής ) με τα μαθήματα να διεξάγονται στην Τουριστική Σχολή ΙΕΚ Πελοποννήσου στο Αργος. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν πληροφορίες για την προκήρυξη και την σχετική αίτηση από την ιστοσελίδα του Υπ Τουρισμού www.mintour.edu.gr ( προκήρυξη εισαγωγής μετεκπαιδευομένων….. ) 

Οι υποψήφιοι-ιες μπορούν να δηλώσουν μία (1) ειδικότητα μετεκπαίδευσης για την παρακολούθηση του κάθε προγράμματος και της πόλης που τους ενδιαφέρει. 

Η αίτησή τους με τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλεί ταχυδρομικά εντός της προθεσμίας η να κατατεθεί στην γραμματεία του ΙΕΚ Πελ/σου στο Αργος ( Δαναού 29, Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο). 

Θα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή & μοριοδότηση, με την προϋπόθεση τήρησης των ακολούθων : 

- Έλληνες υπήκοοι (ή υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. σε ποσοστό μέχρι 20% του ανώτατου αριθμού εκπαιδευομένων). 

-Να έχουν στην ειδικότητα που θα προκηρυχθεί, κατά την τελευταία τριετία ή εκατό (100) ημερομίσθια (ένσημα) ανά έτος (συνολικά τριακόσια 300 ένσημα) ή τριακόσια πενήντα (350) ημερομίσθια συνολικά (ανεξάρτητα από το σε ποιο από τα τρία έτη (3) έτη έχουν πραγματοποιηθεί). 

-να είναι, κατ' ελάχιστο κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ήτοι Δημοτικού Σχολείου για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980 ή Γ' Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν από το 1981, 

-να είναι ηλικίας έως 55 ετών κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεως. 

-οι ξένοι υπήκοοι να γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα και να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 με σχετική αναγνώριση αντιστοιχίας και ισοτιμίας τίτλου,

 -για τους πρόσκαιρα ανέργους, η διάρκεια ανεργίας να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. 

- να είναι εργαζόμενοι κατά την περίοδο της αιτήσεως σε κάποια από τις ειδικότητες που θα προκηρυχθεί. 

Τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα του ν. 1077/1980(Α΄ 225) απευθύνονται στον ενεργό πληθυσμό της χώρας, τον απασχολούμενο στον τομέα του τουρισμού. 

Σκοπός των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των πρόσκαιρα ανέργων εμπειροτεχνών στον τομέα του τουρισμού, η ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και η συνολική βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο. 

Η επιτυχής παρακολούθηση και φοίτηση οδηγεί μετά από εξετάσεις στην απόκτηση του Πιστοποιητικού Μετεκπαίδευσης και της υπαλληλικής ιδιότητας κατοχυρώνοντας επίσης επαγγελματικά δικαιώματα του ν. 1077/1980 και ν. 2112/1920 (Α΄ 67). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την φοίτηση στην Μετεκπαίδευση του Υπ Τουρισμού μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι στην Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης ΙΕΚ Πελ/σου στο Αργος ( τηλ 27510 20115,20127). Άργος 25/10/2019 

Ο Δ/ντής Κων/νος Καχριμάνης.
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ