Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

Πρόσληψη στο Δήμο Επιδαύρου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:58:00 π.μ. | |
Πρόσληψη στο Δήμο Επιδαύρου
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως δύο (02) μήνες, συνολικού αριθμού ενός (01) ατόμου, για κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της πρόσκαιρης και έκτακτης ανάγκης που αφορά την εύρυθμη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού Λυγουριού ανακοίνωσε ο Δήμος Επιδαύρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά (αντίγραφο Α.Δ.Τ., αντίγραφο Τίτλου Σπουδών, έγγραφα για την απόδειξη της σχετικής εμπειρίας), στο Δήμο Επιδαύρου (Πλατεία Καραϊσκάκη, Λυγουριό, Τ.Κ.21052), Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, τις εργάσιμες μέρες και ώρες.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται: από 10/10/2019 έως 17/10/2019.

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που
υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ