ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΚΑΦΕΣ - ΣΦΟΛΙΑΤΕΣ

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Εμπόρων Βιοτεχνών Αργολίδας για το Μητρώο πραγματικών δικαιούχων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:18:00 μ.μ. | | |
Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Εμπόρων Βιοτεχνών Αργολίδας για το Μητρώο πραγματικών δικαιούχων
 Με την Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 2443/20-6-2019), Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών δικαιούχων του Ν. 4557/2018 (άρθρα 20 & 21), οι σύλλογοι/σωματεία πρέπει να τηρούν ειδικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων, το οποίο συνδέεται με το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Με βάση αυτά, και προκειμένου να εγγραφεί το Σωματείο στο μητρώο αυτό, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον λογιστή του Σωματείου σας ώστε να συλλέξετε τα στοιχεία που απαιτούνται (πλήρη στοιχεία Προέδρου, Γεν. Γραμματέα, Ταμία) για να καταχωρηθούν εγκαίρως στο ειδικό μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με την ως άνω υπουργική απόφαση τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι υπόχρεα καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο πραγματικών δικαιούχων ως οντότητες που έχουν εδρα στην Ελλάδα.

Με βάση την πληροφόρηση από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ως πραγματικοί δικαιούχοι δηλώνονται ο Πρόεδρος ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας ή και ο Διαχειριστής (εάν υπάρχει)

Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων. Επιπλέον αυτού και με απόφαση της Αρχής επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και τίθεται προθεσμία για τη συμμόρφωσή τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Καταληκτική ημερομηνία καταχώρησης στο σχετικό μητρώο έχει οριστεί η 1.11.2019.

Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την πλευρά της η ΓΣΕΒΕΕ, έχει ήδη στείλει επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών ζητώντας την εξαίρεση της κατηγορίας μας (σύλλογοι, σωματεία κτλ) από την παραπάνω υποχρέωση ή τουλάχιστον την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας.Για το Δ.Σ

Ο πρόεδρος ο γραμματέας

Μακρής Παναγιώτης Χρόνης Κωνσταντίνος
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ