ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020

Τα θέματα και οι αποφάσεις του τελευταίου Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για το 2019

Τα θέματα και οι αποφάσεις του τελευταίου Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για το 2019
Δείτε παρακάτω τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 24η/2019 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στις 30 Δεκεμβρίου 2019, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης».


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Επικύρωση πρακτικών της 21 ης και 22 ης / 2019 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίθηκε ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 597 )

Έγκριση υλοποίησης προγράμματος με τίτλο « Έξυπνη πλατφόρμα μεγάλων δεδομένων για τεκμηριωμένη προσφορά εξατομικευμένης υποστήριξης για υγιή και ανεξάρτητη διαβίωση στο σπίτι ( SMART BIG DATA PLATFORM TO OFFER EVIDENCE – BASED PERSONALISED SUPPORT FOR HEALTHY AND INDEPENDENT LIVING) για την τετραετία 2019 – 2020 – 2021 – 2022 .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία - ( αριθμ. απόφασης 598 )

Έγκριση θέσπισης παγίων χορηγημάτων καθαριότητας γα τις υπηρεσίες της Π. Ε. Κορινθίας, για το οικονομικό έτος 2020 .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία - ( αριθμ. απόφασης 599 )

Ορισμός μελών επιτροπής χορήγησης αδειών εγκατάστασης εκδιδομένων επ’ αμοιβή προσώπων, στην ΠΕ Αργολίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος ( Ειδικός Αγορητής ο Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μαντζούνης)
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίθηκε ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 600 )

Ορισμός εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίθηκε ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 601 )

Έγκριση 6 ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων έτους 2019 , της ΠΕ Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία - ( αριθμ. απόφασης 602 )

Έγκριση 16 ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2014 ΕΠ52600024 “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίθηκε ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 603 )

Έγκρισης 8 ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 “ Συντήρηση οδικού δικτύου νομού Αργολίδας ( 2017 - 2019 )” με κωδικό 2017 ΕΠ52600011 .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίθηκε ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 604 )

Αποδοχή Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ( ΠΔΕ), ποσού 51 . 149,00 €.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλης Καπέλιος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίθηκε ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 605 )

Έγκρισης 12 ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ. Α. Π.  20 %, έτους 2019 .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία - ( αριθμ. απόφασης 606 )

Έγκριση 8 ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526 , « ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΛΠ. ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2014 ΕΠ52600015 .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίθηκε ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 608 )

Έγκριση 8 ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526 , « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2014 ΕΠ52600017 .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία - ( αριθμ. απόφασης 609 )

Έγκριση 11 ης τροποποίηση κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526 , « ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2014 ΕΠ52600019 .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίθηκε ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 610 )

Έγκριση κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ
ΣΑΜΠ026 “Μελέτες έργων υποδομής Π. Ε. Κορινθίας” με κωδικό 2017 ΜΠ02600004 , σε υποέργα.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα - Κώνστα
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Αποσύρθηκε - ( αριθμ. απόφασης 611 )

Έγκριση 5 ης τροποποίησης κατανομής των πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526 , « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ Π. Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» με κωδικό 2014 ΕΠ52600023 .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Αποσύρθηκε - ( αριθμ. απόφασης 612 )

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( ΜΠΕ) του έργου: « Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος» της εταιρείας ΝΕΣΤΩΡ ΜΠΕΤΟΝ ΜΟΝ. Ε. Π. Ε. που βρίσκεται στη θέση “ Γλυκορίζι ή Παλιόπυργος” της ΤΚ Χαραυγής του Δ. Μεσσήνης της ΠΕ Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Αποσύρθηκε- ( αριθμ. απόφασης 613 )

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( ΜΠΕ) του έργου: « ΜΠΕ για την οριοθέτηση τμήματος του ρέματος Γιαννούζαγα» του Δήμου Πύλου – Νέστορος Νομού Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς ( Ειδικός Αγορητής ο Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Σαρδέλης)
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίθηκε ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 614 )

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης, με τίτλο « Κατεδάφιση ισογείων προσκτισμάτων ( αποθηκών) για την ανάδειξη του χώρου που αποδίδεται ως “ Οικία της Ευρώπης”» στο Δ. Σπάρτης ΠΕ Λακωνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίθηκε ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 615 )

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τρίπολης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου:

« Συντήρηση και αποκατάσταση βατότητας δρόμου από επαρχ. οδό Τρίπολης – Πιάνας – Αλωνίσταινας προς Λιμποβίσι».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίθηκε ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 616 )

Επικαιροποίηση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τριφυλλίας, για το έργο « Ανάπτυξης Αλιευτικού Καταφυγίου Μαραθόπολης» και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίθηκε ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 607 )

Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη με τίτλο « Βελτίωση συντήρηση δημοτικής οδοποιίας ΤΚ Βρομόβρυσης του Δήμου Καλαμάτας», ως προς την αντικατάσταση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίθηκε ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 617 )

Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τριφυλίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη με τίτλο « Δημοτική οδοποιία ΤΚ Φιλιατρών Δήμου Τριφυλίας ΠΕ Μεσσηνίας», ως προς την αντικατάσταση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίθηκε ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 618 )

Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη με τίτλο « Δρόμος Βέργας – Άνω Βέργας Δήμου Καλαμάτας ΠΕ Μεσσηνίας», ως προς την αντικατάσταση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος ( Ειδικός Αγορητής ο Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Σαρδέλης)
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίθηκε ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 619 )

Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη με τίτλο « Κατασκευή λιθόστρωτης οδού ΤΚ Λαδά Δήμου Καλαμάτας», ως προς την αντικατάσταση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίθηκε ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 620 )

Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τριφυλίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη με τίτλο « Συντήρηση – ασφαλτόστρωση δρόμου Γαργαλιάνοι – Βάλτα Δήμου Τριφυλίας ΠΕ Μεσσηνίας», ως προς την αντικατάσταση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίθηκε ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 621 )

Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Οιχαλίας, του Δήμου Τριφυλίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη με τίτλο « Συντήρηση – βελτίωση δρόμου ΑΝΩ ΔΩΡΙΟ – ΠΛΑΤΑΝΙΑ», ως προς την αντικατάσταση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίθηκε ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 622 )

Ορισμός μελών σε Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης α) της Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στην Περιφέρεια Αττικής, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Μεγαρέων και τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων για την υλοποίηση του έργου: « ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΣΧΙΝΟΣ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ» και β) της Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την υλοποίηση της μελέτης « ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΧΙΝΟ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίθηκε ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 623 )

Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου « Διευθέτηση ρεμάτων ‘ Αγίου Ιωάννη και Μαριάς’ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΘΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε. Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘ Πελοπόννησος’, με κωδικό πρόσκλησης ΠΕΛ 73 ( ανοιχτής πρόσκλησης).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Αποσύρθηκε - ( αριθμ. απόφασης 624 )

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Μεσσηνίας, για την « Πραγματοποίηση πρακτικών εξετάσεων αδειοδότησης της επαγγελματικής δραστηριότητας τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος ( Ειδική Αγορητής η Σύμβουλος κ. Άννα Καλογεροπούλου – Κανελλοπούλου)
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίθηκε ομόφωνα - ( αριθμ. απόφασης 625 )


ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ