Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΠΠΑΤ στο Ναύπλιο

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:25:00 π.μ. | | | |
Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΠΠΑΤ στο Ναύπλιο
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 στην αίθουσα του δεύτερου ορόφου ( παλαιού Δημοτικού Συμβουλίου) του Δημαρχείου Ναυπλίου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο : Περί επικύρωσης πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 

Θέμα 2ο : Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2020. 

Θέμα 3ο : Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το έτος 2020. 

Θέμα 4ο : Περί εγκρίσεως οριστικών αποτελεσμάτων προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού Π.Φ.Α. « Άθληση για όλους» με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΡΑΛΛΗ – ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙA
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ