Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020

Γιατί είναι σημαντική η διδασκαλία της γραφής με το χέρι;

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:12:00 μ.μ. |
Γιατί είναι σημαντική η διδασκαλία της γραφής με το χέρι;
Γράφει η Κωστοπούλου-Ρέντα Βασιλική
Ψυχοπαιδαγωγός-Εξειδικευμένη στην Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών
Υπεύθυνη Μαθησιακού Τμήματος «Ψυχο-παιδαγωγειν»

Η τεχνολογία είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής και σίγουρα και αυτή συνεισφέρει στην μάθηση των μαθητών μας. Ωστόσο υπάρχουν και όρια σε αυτή: Η αντικατάσταση της γραφής με το χέρι από την πληκτρολόγηση μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα στην κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής ειδικά από τους μικρούς μαθητές των πρώτων τάξεων.

Γιατί όμως η γραφή με το χέρι και η εκμάθηση της μορφοποίησης των γραμμάτων είναι τόσο σημαντική;

Οι έρευνες υποδεικνύουν ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ευχέρειας ονομασίας γράμματος και γραφής γράμματος. Επίσης υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της ευχέρειας ανάγνωσης γραμμάτων με την μετέπειτα ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας. Τέλος υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του χεριού και νευρωνικών κυκλωμάτων του εγκεφάλου .Αυτό σημαίνει ότι καθώς οι μαθητές μαθαίνουν να γράφουν με το χέρι τη μορφή των γραμμάτων ,εξασκούνται συγχρόνως στην οπτική αναγνώριση τους. Αυτή η οπτική αναγνώριση τους οδηγεί πάλι σε πιο επιτυχημένη γραφοκινητικη ανάπτυξη των γραμμάτων και τελικά καταλήγει στην γενικότερα πιο επιτυχημένη αναγνωστική ανάπτυξη.

Σε ένα άρθρο η συγγραφέας Maria Konnikova επισημαίνει ότι όχι μόνο μαθαίνουμε τα γράμματα καλύτερα όταν προσπαθούμε να τα απομνημονεύσουμε μέσω της γραφής αλλά συνολικά η μνήμη και η ικανότητα μάθησης ωφελούνται. Όταν οι μαθητές γράφουν γράμματα με το χέρι ,τα μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο πληκτρολογώντας στον υπολογιστή πριν οι μαθητές αναπτύξουν τις δεξιότητες γραφής τους ολοκληρωμένα , μπορεί αυτό να μειώσει την ικανότητα τους να αναγνωρίζουν τα γράμματα. Επίσης η κυρία Konnikova σημειώνει μία μελέτη κατά την οποία βρέθηκε ότι οι μαθητές που έγραφαν με το χέρι σε σχέση με εκείνους που έγραφαν στον υπολογιστή ήταν ικανοί να παράγουν πολλές περισσότερες ιδέες στον γραπτό λόγο. Τέλος οι μαθητές με καλύτερες δεξιότητες γραφής επέδειξαν αυξημένη δραστηριότητα στην περιοχή του εγκεφάλου που ευθύνεται για την ανάγνωση και την γραφή.

Άρα δεδομένου ότι ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας και δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον υπολογιστή καλό είναι να γίνεται ένας συνδυασμός μεταξύ γραφής με το χέρι και γραφή στον υπολογιστή μετά τη Γ δημοτικού αφού δηλ το παιδί ολοκληρώσει την διαδικασία ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων γραφής.

Πηγή: MacKenzie,B.(2019), “ How to teach Handwriting-and why it matters.” https://www.edutopia.org/article/how-teach-handwriting-and-why-it-matters
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ