ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020

Γ.Γκιόλας: Σκανδαλώδεις ελλείψεις εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού ειδικής αγωγής σε σχολεία της Αργολίδας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:53:00 μ.μ. | | | | | |
Γ.Γκιόλας: Σκανδαλώδεις ελλείψεις εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού ειδικής αγωγής σε σχολεία της Αργολίδας
Είναι σε όλους και όλες μας γνωστό ότι το εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιτελεί ένα ρόλο ιδιαίτερο και σαφώς διαφορετικό από το ρόλο που επιτελεί το γενικό εκπαιδευτικό προσωπικό μιας σχολικής μονάδας γενικής εκπαίδευσης.

Για το λόγο αυτό, και επειδή οι ανάγκες των εν λόγω μαθητών είναι συγκεκριμένες και ειδικές, η Πολιτεία έχει προνοήσει διά του νομοθετικού πλαισίου και έχει προσδιορίσει ποιες είναι οι ειδικότητες σε ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό που χρειάζονται για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία (ν.1566/1985), καθώς και ποιο είναι το καθηκοντολόγιο και οι αρμοδιότητες αυτών (Υ.Α.27922/Γ6/08-03-2007, Β’449/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Στην Περιφέρεια Αργολίδας, κατά το τρέχον σχολικό έτος, του οποίου μάλιστα έχουμε, μέχρι σήμερα, διανύσει χρονικά τουλάχιστον το ήμισυ, έχει προκληθεί μια κατάσταση έκρυθμη εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού ειδικής αγωγής και αυτή έχει συντελέσει στην αναστάτωση και ανησυχία γονέων και μαθητών, καθώς και στην αγανάκτηση των εργαζομένων εκπαιδευτικών και του λοιπού εργαζόμενου προσωπικού, στις σχολικές μονάδες.

Πιο συγκεκριμένα, πρώτον, στο Ειδικό Δημοτικό Ερμιονίδας που εδρεύει στο Κρανίδι, φοιτούν, κατά το τρέχον έτος, διπλάσιοι σε αριθμό μαθητές από το προηγούμενο έτος, δεκαοκτώ (18) σε αριθμό, ενώ ελλείπει παντελώς το ειδικό προσωπικό, ήτοι ένας φυσιοθεραπευτής, ένας λογοθεραπευτής, ένας ψυχολόγος, μία κοινωνική λειτουργός και ένας νοσηλευτής που κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη ήταν παρόντες και παρείχαν τις υπηρεσίες τους στους μαθητές με αναπηρία.

Δεύτερον, στο Τμήμα Ένταξης του 3ου Νηπιαγωγείου Κρανιδίου, που λειτουργεί ως ειδικό νηπιαγωγείο, στο οποίο φοιτούν τέσσερα παιδιά, εκ των οποίων το ένα τετραπληγικό, ελλείπει η νηπιαγωγός ειδικής αγωγής και ο φυσιοθεραπευτής. Πιο συγκεκριμένα, η νηπιαγωγός που εργαζόταν στο Νηπιαγωγείο Κρανιδίου απουσιάζει με άδεια μητρότητας από την 1η Νοεμβρίου του 2019 και έως και σήμερα δεν έχει αναπληρωθεί.

Τρίτον, στο 3ο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Αργολίδας, που εδρεύει στα Λευκάκια και όπου για τέσσερα συναπτά σχολικά έτη εργάζονταν σε αυτό τόσο μία νοσηλεύτρια όσο και ένας φυσιοθεραπευτής, κατά το τρέχον σχολικό έτος, ελλείπουν και οι δύο αυτές ειδικότητες. Τα παιδιά αυτά, είναι, σήμερα, στο σύνολό τους περισσότερα από πενήντα (50) και ο αριθμός των διδασκόντων κατώτερος των δέκα (10), ενώ υπάρχουν δώδεκα (12) τμήματα.

Ως εκ τούτου, οι ως άνω καθηγητές, προδήλως δεν επαρκούν ούτε στοιχειωδώς για την κάλυψη των αναγκών δώδεκα (12) τμημάτων μαθητών. Ο συνολικός αριθμός του εργαζόμενου προσωπικού στο εν λόγω σχολείο είναι, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, δεκατέσσερα (14) άτομα, ενώ πέρυσι ήταν εικοσιτέσσερα (24) και πρόπερσι τριανταέξι (36). Πέραν δε των ειδικών ειδικοτήτων που ελλείπουν, ελλείπουν, ακόμη, εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα, η ειδικότητα του μαθηματικού, του φυσικού, του μουσικού και του φιλολόγου.

Πρόσθετα, η εν λόγω σχολική μονάδα απολαμβάνει του προνομίου να διαθέτει εξοπλισμό φυσικοθεραπευτηρίου, ο οποίος, σήμερα, παραμένει αναξιοποίητος, ενώ περισσότερα από τα παιδιά που φοιτούν σε αυτό υποφέρουν, συχνά, από επιληπτικές κρίσεις.

Τέταρτον και κραυγαλέο, στο Τμήμα Ένταξης του Γυμνασίου Κρανιδίου, όπου φοιτούν τριάντα (30) μαθητές με αναπηρίες, δεν έχει προσληφθεί καθόλου ειδικό προσωπικό. Οι μαθητές αναγκάζονται να φοιτούν στο γενικό, χωρίς, βέβαια, να απολαμβάνουν, σε αυτό, την ιδιαίτερη φροντίδα και ειδική εκπαίδευση, όπως θα έπρεπε.

Δεν υπάρχει, δηλαδή, για τα παιδιά αυτά, ούτε φυσιοθεραπευτής, ούτε νοσηλευτής, ούτε κοινωνικός λειτουργός, ούτε ψυχολόγος ούτε λογοθεραπευτής και, αναμφίβολα, η ανάγκη πρόσληψης αυτών είναι κάτι παραπάνω από άμεση και επιτακτική.

Πρόσθετα, στο Τμήμα Ένταξης του Γυμνασίου Κρανιδίου, δεν υφίσταται ούτε μαθηματικός ούτε φιλόλογος, ειδικότητες, δηλαδή, της γενικής εκπαίδευσης που είναι απαραίτητες και για την κατάρτιση των μαθητών με ειδικές ικανότητες.

Από το σύνολο των ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό ότι η κατάσταση της φοίτησης των μαθητών με αναπηρίες στην Περιφέρεια Αργολίδας, σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο εκπαίδευσης, διαγράφεται, κατά το τρέχον σχολικό έτος που ολοκληρώνεται σε πέντε μόνον μήνες, ζοφερή.

Χρέος κάθε σχολείου της χώρας είναι να εκπληρώνει τον παιδαγωγικό του ρόλο και σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρίες να καλύπτει τους διδασκομένους όχι μόνον γνωστικά, αλλά και κοινωνικά και συναισθηματικά, προκειμένου για τη βέλτιστη δυνατή ένταξή των ατόμων αυτών με αναπηρίες στην κοινωνία και σε κάθε πτυχή του δημόσιου και ιδιωτικού βίου τους.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η κ. Υπουργός:
- Τι πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει για την αντιμετώπιση των ως άνω καταφανέστατων ελλείψεων και την υποστήριξη των μαθητών με αναπηρίες και των οικογενειών τους, για τα οποία, η Πολιτεία, έχει - το αργότερο- από το μήνα Σεπτέμβριο, κραυγαλέα αδιαφορήσει ;
- Είναι στις άμεσες προθέσεις της κ. Υπουργού η ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών, δεδομένου ότι έχουμε διανύσει ήδη το ήμισυ του χρόνου του τρέχοντος σχολικού έτους

Ο ερωτών βουλευτής
Γιάννης Γκιόλας
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ