ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020

Καμία πολεοδομική άδεια δεν έχει η κεραία στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Άργους (έγγραφο)

Καμία πολεοδομική άδεια δεν έχει η κεραία στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Άργους (έγγραφο)
Ο Διευθυντής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους δημοσιοποίησε την απάντηση της πολεοδομίας σχετικά με την εγκατάσταση της κεραίας κινητής τηλεφωνίας κοντά στο σχολείο.

Από την απάντηση της πολεοδομίας γινεται σαφές πως καμία έγκριση πολεοδομική δεν έχει εγκριθεί ως έως σήμερα, που σημαίνει πως 11 χρόνια η κεραία λειτουργεί παράνομα

Αναλυτικά η απάντηση της πολεοδομίας:

"ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤHΣH 

ΣΧΕTIΚΟ :  Αίτηση τoυ κου Κο ΜΟΥΣΤΑΪΡΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ -Δ/ντή .3°° Δημ. Σχολείου Άργους(σρ. πρωτ.215/07-02-2020) 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αιτήσεώς σας σας ενημερώνουμε τα κάτωθι '

Εχει κατατεθεί στην υπηρεσία μας ο με αρ. πρωτ.172/26-02-2014 Φάκελος από την εταιρεία VΟDΑFΟΝΕ-ΠΑΝΑΦΟΝ για έκδοση έγκρισης για «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΑΔ/ΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΟ ΑΡΓΟΣ 1101128'» στην οδό Φορονέως 355 στο Άργος . 

Ο φάκελος περιέχει : 

-Αίτηση , Δηλώσεις Αναθέσης, Αναλήψης Μελετών -Επιβλέψεων του έργου, Φορολογικά (εισφορές- κρατήσεις) 
-Τεχνική 'Εκθεση , Δήλωση Αντοχής ,Φωτογραφία, εις 2πλούν Τοπογραφικό Διάγραμμα , Κάτοψη Β' Ορόφου, Κάτοψη Στέγης Τομή Α-Α, 'Οψη . 

- Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μισθώσεως , Τροποποίηση Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μισθώσεως 

- Τη με ΑΡ.ΑΠΟΦ. /Φ610 /23-09-2011 Απόφαση της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων ) 

-Το με αρ. πρωτ.3354/17-05-2010 έγγραφο της 2Φ' ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

-Το με αρ. πρ./ΥΠΠΟΤ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ04-ε/3585/13-05-2010 έγγραφο της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΟΤ. ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΔΥΤ. ΕΜΑΔΟΣ . 

Η ανωτέρω Αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα στην υπηρεσία μας καθώς είναι ελλιπής . 

Ως εκ τούτου δεν έχει εκδοθεί από την υπηρεσία μας ως σήμερα η σχετική Έγκριση Εγκατάστασης Δομικών Κατασκευών. "

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ