ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

Ξεκινούν οι αιτήσεις των δικαιούχων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Άργους Μυκηνών

Ξεκινούν οι αιτήσεις των δικαιούχων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Άργους Μυκηνών
Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Άργους Μυκηνών για τα δικαιολογητικά δικαιούχων για τις παροχές του κοινωνικού παντοπωλείου:  

1. Αίτηση  με τα συνημμένα δικαιολογητικά (δίδεται από το γραφείο του Κοινωνικού Παντοπωλείου)
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
6. Ε9
7. Κάρτα Ανεργίας (αν υπάρχει)
8. Γνωμάτευση από Υγειονομική Επιτροπή περί ποσοστού αναπηρίας (αν υπάρχει)
9. Άλλα δικαιολογητικά που δηλώνουν ιδιαίτερες συνθήκες όπως (διαζευκτήριο, βεβαίωση από σύλλογο πολυτέκνων κ.λ.π.)
10. Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικό Λειτουργό (του Δήμου ή άλλης υπηρεσίας – αν υπάρχει)

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Μέλη οικογένειας                                                       Εισόδημα
1 άτομο                                                                       2.400  ευρώ
2 άτομα                                                                       3.600 ευρώ
3 άτομα                                                                       4.200 ευρώ
4 άτομα                                                                       4.800  ευρώ
προσαυξανόμενο κατά 600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο.

Για τις περιπτώσεις με αναπηρία 67% και άνω το ανωτέρω καθορισμένο εισόδημα θα αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για τις παροχές του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το έτος 2020 θα γίνονται δεκτές από: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ εως 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020.

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ