Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020

Συγκροτήθηκε γνωμοδοτική επιτροπή χαρακτηρισμού παραλιών Αργολίδας - Αρκαδίας

Συγκροτήθηκε γνωμοδοτική επιτροπή χαρακτηρισμού παραλιών Αργολίδας - Αρκαδίας
Με απόφαση του Λιμενάρχη Ναυπλίου συγκροτήθηκε γνωμοδοτική επιτροπή χαρακτηρισμού παραλιών Αργολίδας Αρκαδίας αποτελούμενη:
1. 
α) Τον Πλωτάρχη Λ.Σ. ΚΟΝΤΟ Χ. Παναγιώτη, Λιμενάρχη Ναυπλίου ως Πρόεδρο 
β) την Ανθυποπλοίαρχο Λ.Σ. ΡΟΚΟΠΟΥΛΟΥ Ανδρομάχη 
γ) τον Υποπλοίαρχο Λ.Σ. ΠΑΠΠΑ Δημήτριο 
δ) τον Σημαιοφόρο Λ.Σ. ΣΚΑΡΠΕΛΟ Λάμπρο 
ε) τον Ανθυπασπιστή Λ.Σ. ΓΟΛΕΓΟ Δημήτριο

2. 
α) Τον κ. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ Ιωάννη για τους χώρους που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και 
β) τον κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ Χρήστο για τους χώρους που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. 

3. Τον κ. ΓΚΟΥΡΓΙΩΤΗ Στυλιανό για τους χώρους που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου Ναυπλιέων. 
4. Τον κ. ΚΡΙΓΓΟ Δημήτριο για τους χώρους που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου Άργους-Μυκηνών. 
5. Τον κ. ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ Γεώργιο για τους χώρους που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου Β. Κυνουρίας. 
6. Τον κ. ΜΑΝΟ Ηλία για τους χώρους που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου Ν. Κυνουρίας. 7. Τον κ. ΜΠΙΜΠΑ Αριστείδη για τους χώρους που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου Ερμιονίδας. 
8. Τον Πρόεδρο του Δ/Σ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου κ. ΖΑΦΕΙΡΗ Αναστάσιο για τους χώρους που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου. 
9. Τον κ. ΒΕΛΟΥΔΗ Ηλία για τους χώρους που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας. 

Β. Το έργο της επιτροπής είναι: 

1. Να γνωματεύσει περί του χαρακτηρισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη, καθώς και την τοποθέτηση σε αυτές του απαιτούμενου αριθμού ναυαγοσωστών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΠΔ 31/2018 (ΦΕΚ 61 Α' /18). 

2. Να καθορίσει τα όρια των κατοικημένων περιοχών κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 (η) του άρθρου 9 του υπ. Αρίθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα(ΦΕΚ 444 Β'/99) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Να εξετάσει κατατιθέμενες στην Υπηρεσία μας αιτήσεις για χορήγηση άδειας εκμίσθωσης Θαλασσίων μέσων αναψυχής, τροποποιήσεις υπαρχόντων αδειών εκμίσθωσης, οριοθέτηση διαύλων, τοποθέτηση πλωτών εξέδρων, ναυδέτων, που θα χρησιμοποιηθούν στα σημεία εκκίνησης μηχανοκίνητων Ο.Μ.Α., καθώς και εξέταση κάθε άλλου αιτήματος σχετικά με τις διατάξεις του υπ'αρίθ. 20 Γ.Κ.Λ. 

Γ. Η ανωτέρω επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία και η κρίση της θα καταγράφεται σε ειδικό πρακτικό που Θα συντάσσεται προς τούτο. 

Δ. Να καταχωρηθεί στο βιβλίο Αποφάσεων Λιμενάρχη, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 

Ο Λιμενάρχης 
Πλωτάρχης Λ.Σ. 
ΚΟΝΤΟΣ Χ. Παναγιώτης 

Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ