Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020

Τρία θέματα που αφορούν την Αργολίδα στην τηλεδιάσκεψη του Περιφερειακού Συμβουλίου

Τρία θέματα που αφορούν την Αργολίδα στην τηλεδιάσκεψη του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 5 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 μ.μ., για τη  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ

1 . Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20% έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
2 . Έγκριση διαδικασίας υλοποίησης του Προγράμματος «Διαμονή παιδιών υπαλλήλων Περιφέρειας Πελοποννήσου σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2020».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης
3 . Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 477-479-480/2016 & 282/2019 Αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα την συγκρότηση και λειτουργία Κέντρων Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στους Δήμους Ναυπλιέων, Σπάρτης Καλαμάτας, Κορίνθου και Τρίπολης αντίστοιχα, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020. Η τροποποίηση αφορά τον ορισμό εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Υποστήριξης των πέντε ως άνω Πράξεων του ΠΕΠ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης


ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

4 . Έγκριση παράτασης ισχύος της εγκεκριμένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Μονής Καλαμίου και της Πελοπόννησος Α.Ε. Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ, για την έργο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
5 . Έγκριση 17ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ “Κατασκευή αρδευτικών δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων στο Νομό Αρκαδίας”, με κωδικό 2014ΕΠ52600027.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

6 . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της δραστηριότητας «Οριοθέτηση – Διευθέτηση ποταμού Ερασίνου ΠΕ Αργολίδας» του Δήμου Άργους – Μυκηνών της ΠΕ Αργολίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
7 . Έγκριση ορισμού νέων μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την κατασκευή του έργου: Συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου ΠΕ Αργολίδας – Υποέργο: Συντήρηση ασφαλτόστρωση συνδετηριας οδού Ε.Ο. 70 (Άργος – Ναύπλιο) – Είσοδος Λάλουκα.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
8 . Έγκριση ορισμού νέων μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την κατασκευή του έργου: «Συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου ΠΕ Αργολίδας – Υποέργο: Συντήρηση τμημάτων οδών επαρχίας Άργους που συμβάλουν στο Εθνικό ή Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

9 . Έγκριση τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ026, «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών από διαβρώσεις της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών κατά τμήματα στους Δήμους Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης» με κωδικό 2014ΕΠ02600000.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής
10 . Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ, για την πράξη «Συμβουλευτική υποστήριξη της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Κορινθίας για ωρίμανση μελετών για την περίοδο 2020 – 2021».
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα - Κώνστα
11 . Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, για την πράξη «Προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού για την αναβάθμιση της ΕΕΛ Αγίων Θεοδώρων και παροχή για τρία (3) έτη υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης
12 . Έγκριση ανάθεσης επιπλέον εργασιών – προετοιμασία και σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τις χρήσεις που έληξαν στις 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 02.08.2019 –και καθορισμός της αμοιβής των δύο (2) ορκωτών ελεγκτών της εταιρείας UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. στα πλαίσια της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης του ΚΕΚ Νομού Κορινθίας Α.Ε.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής
13 . Επανέγκριση των όρων και της σκοπιμότητας της διακήρυξης, για την μίσθωση πέντε (5) ακινήτων στην Κόρινθο, για τη στέγαση των Υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας και της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

14 . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) «Βελτίωση – επέκτασης προβλήτας Πούντας στην ΤΚ Αγίου Γεωργίου του Δ. Μονεμβασιάς ΠΕ Λακωνίας»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης
15 . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ): Μονάδα ανακύκλωσης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις της Αικατερίνης Εμμόγλου στη θέση “Λιακόπουλου” της ΤΚ Αγόριανης, ΔΕ Πελλάνας, Δ. Σπάρτης ΠΕ Λακωνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκωνας Τζινιέρης
16 . Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης υλοποίησης προγράμματος με τίτλο «Επιδημιολογική επιτήρηση για την αντιμετώπιση της ελονοσίας στο Δήμο Ευρώτα της ΠΕ Λακωνίας για το έτος 2020» μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης

17 . Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «Αποκατάσταση ιστορικού διατηρητέου νεοκλασικού κτιρίου «Αρχοντικό Ματάλα (ΛΑΦ Σπάρτης)» μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
18 . Έγκριση 24ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526, «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600007.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
19 . Έγκριση 6ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ826, “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ” με κωδικό 2017ΕΠ82600002, ένταξη νέων υποέργων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
20 . Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, συνολικής έκτασης 387.231,50 τ.μ. που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση της Εθνικής Οδού Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Πύλος – Μεθώνη, Τμήμα Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι / Οδοφωτισμός ισόπεδων κόμβων τμημάτων Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι και Γαργαλιάνοι – Ρωμανός» στην Κτηματική Περιφέρεια του Δήμου Τριφυλλίας Π.Ε. Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
21 . Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, συνολικής έκτασης 81.367,97 τ.μ. που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση της 7ης Επαρχιακής Οδού Μεσσηνίας (Τμήματα Μεσσήνη – Εύα και Εύα – Λάμπαινα)» στο Δήμο Μεσσήνης της Π.Ε. Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
22. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ για το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Έρευνα Μείωσης Γεωπεριβαλλοντικών Κινδύνων στην περιοχή του Πολυλίμνιου Μεσσήνης».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ