Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

Ερώτηση Γ.Γκιόλα για τη ματαίωση προγράμματος ΕΣΠΑ για υποτροφίες διδακτορικών νέων επιστημόνων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:47:00 μ.μ. |
Γ.Γκιόλας: Απαράδεκτη η ματαίωση προγράμματος ΕΣΠΑ για υποτροφίες διδακτορικών νέων επιστημόνων
Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδας Γιάννης Γκιόλας προς τον Υπουργό Aνάπτυξης & Επενδύσεων και την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων για την απόφαση της Κυβέρνησης της ΝΔ με την οποία αποκλείονται εκατοντάδες νέους επιστήμονες από τον γ’ κύκλο υποτροφιών, αποδεικνύοντας την παντελή αδιαφορία της για την ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας.


Από το 2015 μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, ο ΣΥΡΙΖΑ ενεργοποίησε τα προγράμματα υποτροφιών για τους υποψήφιους διδάκτορες και τους μετά - διδακτορικούς ερευνητές, υλοποιώντας τον α’ και β’ κύκλο. Ειδικότερα ο α’ κύκλος περιέλαβε 211 υποτροφίες και ο β’ κύκλος 700. Τον Φεβρουάριο του 2020 όμως, η Κυβέρνηση τη Ν.Δ. ματαίωσε το Πρόγραμμα, στερώντας το δικαίωμα των Υποτροφιών υλοποίησης διδακτορικής έρευνας σε εκατοντάδες νέους επιστήμονες.

Διαβάστε όλο το κείμενο της ερώτησης , που συνυπογράφεται από άλλους 40 βουλευτές.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς τον κ. Υπουργό Aνάπτυξης & Επενδύσεων και την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Θέμα: «Υποχρέωση υλοποίησης του γ’ κύκλου προκήρυξης θέσεων υποτροφιών από το Ι.Κ.Υ. στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»

Στις 14 Δεκεμβρίου 2015, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, εξέδωσε πρόσκληση προς το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ενεργοποιώντας τα προγράμματα υποτροφιών για τους υποψήφιους διδάκτορες και τους μετά - διδακτορικούς ερευνητές.

Στην ανωτέρω απόφαση, προβλέφθηκε ότι τα δύο προγράμματα θα χρηματοδοτούνταν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα κάλυπταν, με επαναλαμβανόμενες προσκλήσεις, όλη την προγραμματική περίοδο.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε εμπράκτως ότι θεωρεί τους νέους επιστήμονες ως το σημαντικότερο κεφάλαιο που διαθέτει η κοινωνία για την ανάπτυξη της οικονομίας. Για το σκοπό αυτό, επένδυσε στη στήριξή τους με την υλοποίηση δράσεων κατευθυνόμενων προς την αντιστροφή της τάσης φυγής του δυναμικού αυτού τμήματος της ελληνικής οικονομίας στο εξωτερικό, καθώς και προς τη διαμόρφωση ενός σταθερού και με διάρκεια στο χρόνο πλαισίου, μέσω επαναλαμβανόμενων προσκλήσεων, για τη στήριξη των νέων ερευνητών.

Στο πλαίσιο αυτό, εξαγγέλθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ότι «θα δοθούν 211 τριετείς υποτροφίες στον α' κύκλο και θα ακολουθήσουν άλλοι δύο κύκλοι».

Έως την εκπνοή της κυβερνητικής θητείας ΣΥΡΙΖΑ, είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και επιλογής των επιτυχόντων υποψηφίων και είχαν υλοποιηθεί ο α’ και ο β’ κύκλος των προγραμμάτων υποτροφιών, σε απόλυτη συμφωνία με τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Στο πλαίσιο του α’ κύκλου, προκηρύχθηκαν, πράγματι, 211 θέσεις υποτροφιών και στο πλαίσιο του β’, ακόμη 700.

Ο α΄ κύκλος της Πράξης υλοποιήθηκε στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση», σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις αυτού, όπως εγκρίθηκαν με τη με αριθμ. 82871/Ζ1-23-05-2016 Κ.Υ.Α. (Β’1506/2016) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών. , ο δε β΄κύκλος στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρωπίνου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020) και δυνάμει της με αριθμ. 145494Ζ1 Υ.Α. 3935 (Β’ 3935/2018).

Μέχρι και το Φεβρουάριο του 2020 , οι πληροφορίες που έχουν δοθεί από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στους υποψήφιους διδάκτορες, που εναγώνια αναμένουν την προκήρυξη των υποτροφιών του γ’ κύκλου και οχλούν συχνά το ίδρυμα ρωτώντας σχετικά με το χρόνο της υλοποίησής του, συνίσταντο στο ότι η πραγματοποίηση του γ’ κύκλου αναμένεται άμεσα. Δυστυχώς όμως, η τελευταία ενημέρωση, κατά το μήνα Μάρτιο είναι ότι ο γ’ κύκλος ματαιώνεται και δεν θα δοθεί.

Εντωμεταξύ η πραγματικότητα της πανδημίας κατέδειξε ότι, τώρα περισσότερο από ποτέ, τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να επενδύσουν στη γνώση και έρευνα, στην επιστήμη και στην καινοτομία, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν και κινδύνους και απειλές για τη δημόσια υγεία, όπως η πρόσφατη του Covid - 19. H οικονομική και κοινωνική κρίση που αναγκαία συνοδεύει την πανδημία και που πρόκειται να οδηγήσει σε βάθεμα της ύφεσης δεν μπορεί να συνιστά, για μια ακόμη φορά, δικαιολογία για την μη ενίσχυση και υποστήριξη της γνώσης και της έρευνας και των νέων επιστημόνων.

Για τους λόγους αυτούς, η Κυβέρνηση πρέπει να παραμείνει συνεπής στηρίζοντας έμπρακτα τους νέους ερευνητές και τους επιστήμονες στο έργο τους που θα ωφελήσει τη χώρα. Και επιπρόσθετα, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, να παραβεί τη δεσπόζουσα αρχή της Διοίκησης που έγκειται στη «συνέχεια του κράτους».

Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται ο κ. και η κ. Υπουργός :

1. Θα προβούν στην άμεση υλοποίηση του γ’ κύκλου προκήρυξης θέσεων υποτροφιών από το Ι.Κ.Υ. στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» ;

2. Εμπεριέχονται στον κυβερνητικό προγραμματισμό έτερα μέτρα στήριξης των νέων ερευνητών και επιστημόνων και εάν ναι, ποια είναι αυτά ;

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ