SUPER MARKET ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
OUTLET-ONE.GR
DHL
ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020

Ειδικό τμήμα στο Εφετείο Ναυπλίου για fast track εκδίκαση δικαστικών διενέξεων σε ενεργειακές επενδύσεις

Ειδικό τμήμα στο Εφετείο Ναυπλίου για fast track εκδίκαση δικαστικών διενέξεων σε ενεργειακές επενδύσεις
Στην αρμοδιότητα ειδικών τμημάτων των πολιτικών δικαστηρίων, με εξειδικευμένους δικαστές και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα περνάνε, σύμφωνα με τις προβλέψεις νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης που αναμένεται να μπει στη Βουλή τις επόμενες ημέρες, οι δικαστικές διενέξεις γύρω από ενεργειακές επενδύσεις.

Πρόκειται για μια κίνηση-τομή, μέσω της οποίας η κυβέρνηση στοχεύσει να δώσει τέλος στις μακροχρόνιες καθυστερήσεις που επιφέρουν στην υλοποίηση επενδύσεων στον ενεργειακό –όπως και σε άλλους- κλάδους οι δικαστικές διαμάχες.

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις, όπως και το νομοσχέδιο στο σύνολό του, εντάσσονται στη λογική αξιοποίησης της δικαιοσύνης ως μοχλού οικονομικής ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία η βελτίωση της αποδοτικότητας των δικαστηρίων συσχετίζεται με τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας.

Η νέα αυτή ρύθμιση έρχεται να προστεθεί στις νέες εναλλακτικές μορφές επίλυσης των διαφορών (π.χ. ιδιωτική διαμεσολάβηση) που θεσμοθετήθηκαν πέρυσι, αποτελώντας διαχρονικό αίτημα των επενδυτών.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 361 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ρυθμίσεις για το Ελεγκτικό Συνέδριο και διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης», όπως αυτό τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, αναφέρει τα εξής:

«Ειδικά τμήματα πολιτικών δικαστηρίων

1.Στα Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης δύνανται να συνιστώνται με απόφαση του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης ή του δικαστή που διευθύνειτο δικαστήριο ειδικά τμήματα για την εκδίκαση, κατά την τακτική διαδικασία, των αγωγών αποζημίωσης μεταξύ ιδιωτών για παραβίαση των υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο της ενέργειας και το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των αντίστοιχων εφέσεων. Έως το τέλος του δικαστικού έτους, κατά το οποίο εκδίδεται η παραπάνω απόφαση, η Ολομέλεια του οικείου δικαστηρίου τροποποιεί αναλόγως τον κανονισμό του, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 14 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α΄ 35). Στην περίπτωση που δεν εγκριθεί η τροποποίηση του κανονισμού, τα ειδικά τμήματα λειτουργούν μόνο για την εκδίκαση των ήδη προσδιορισμένων υποθέσεων και τη δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων.

2.Για την εκδίκαση των ως άνω υποθέσεων εκτείνεται η δικαιοδοσία: α) των ειδικών τμημάτων του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικής Στερεάς, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας, Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, Λαμίας, Ναυπλίου, Πατρών, Καλαμάτας και Εύβοιας και β) των ειδικών τμημάτων του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Θεσσαλονίκης, στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Ιωαννίνων και Λάρισας. Για τον καθορισμό της καθ' ύλην αρμοδιότητας εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

3. Στα ειδικά τμήματα της παρ. 1 τοποθετούνται, με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί, κατά προτίμηση δικαστές με εξειδίκευση ή ιδιαίτερη εμπειρία στη συγκεκριμένη κατηγορία διαφορών, η οποία προκύπτει είτε από σχετικούς μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλων σπουδών είτε από προγενέστερη συναφή δραστηριότητα.

4. Στα ειδικά τμήματα της παρ. 1, εφόσον είναι κατά τόπον αρμόδια κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, μπορεί να εισαχθούν για εκδίκαση και άλλες υποθέσεις, εάν κατά την κρίση του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, τούτο απαιτείται λόγω υπηρεσιακών αναγκών. Σε κάθε περίπτωση, η εκδίκαση των υποθέσεων της παρ. 1 και η έκδοση αποφάσεων γίνονται κατά απόλυτη προτεραιότητα».

Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο νόμου, αναφέρονται σχετικά τα εξής:

«Στο άρθρο 361 προβλέπεται η δυνατότητα των διοικήσεων των πρωτοδικείων και εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εφόσον υπάρχει ανάγκη, να δημιουργήσουν ειδικά τμήματα για την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ενέργεια και τα προσωπικά δεδομένα. Τα τμήματα αυτά θα έχουν διευρυμένη τοπική αρμοδιότητα και θα στελεχώνονται από εξειδικευμένους δικαστές, έτσι ώστε οι συγκεκριμένες διαφορές, οι οποίες είναι κρίσιμες τόσο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας όσο και για τη διεθνή αξιολόγηση του δικαστικού μας συστήματος, να επιλύονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα»
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ