ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020

Επιμελητήριο Αργολίδας: Επανέναρξη Σεμιναρίων επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας και Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 5:35:00 μ.μ. | |
Επιμελητήριο Αργολίδας: Επανέναρξη Σεμιναρίων επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας  και Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων
Κατόπιν της άρσης των μέτρων που είχαν επιβληθεί λόγω των περιοριστικών μέτρων για την προστασία από τον COVID -19,πλέον διοργανώνονται επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας και Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων .


Η υλοποίησή τους θα γίνεται με τις εκάστοτε οδηγίες του υπουργείου για την τήρηση μέτρων προστασίας κατά την πραγματοποίησή τους.

1.ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια επιμόρφωσης

Για την έναρξη της διαδικασίας, σας ενημερώνουμε ότι την ειδικότητα και τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας μπορεί να αναλάβει ο εργοδότης ή εργαζόμενος της επιχείρησης, με την παρακολούθηση συγκεκριμένου και εξειδικευμένου σεμιναρίου επιμόρφωσης από το Επιμελητήριο Αργολίδας.

Σεμινάρια επιμόρφωσης Β΄ Κατηγορίας επικινδυνότητας

Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στη Β΄ κατηγορία επικινδυνότητας, ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος μπορεί να αναλάβει καθήκοντα τεχνικού Ασφαλείας εφόσον επιμορφωθεί σε θέματα «Υγιεινής και Ασφάλειας σε χώρους Εργασίας», συνολικής διάρκειας 35 ωρών. Το κόστος ανέρχεται στα 100 (εκατό) ευρώ. Για την Β΄ κατηγορία με την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται προκαταβολή 50 €. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί την ημέρα έναρξης των σεμιναρίων και αφού προηγηθεί τηλεφωνική ειδοποίηση των ενδιαφερομένων για τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους.

Σεμινάρια επιμόρφωσης Γ΄ Κατηγορίας επικινδυνότητας

Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας, ο εργοδότης μπορεί να αναλάβει καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας εφόσον επιμορφωθεί πάνω σε θέματα «Υγιεινής και Ασφάλειας σε χώρους Εργασίας», συνολικής διάρκειας 10 ωρών. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 50 (πενήντα) ευρώ. Για την Γ΄ κατηγορία το ποσό των 50 (πενήντα) ευρώ καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης.

2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΕΤ)

Ποιους αφορά η εκπαίδευση
Το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παρακολούθησης
Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP μπορούν ή να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν. Από την παραπάνω εκπαίδευση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 70 (εβδομήντα) ευρώ.

3.ΔΟΜΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τα προγράμματα υλοποιούνται στις πιστοποιημένες δομές του Επιμελητηρίου Αργολίδας (Κ.Δ.Β.Μ.2), με προσβασιμότητα για Α.μ.Ε.Α, εφαρμόζοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας για τον COVID-19 ενώ η εκπαίδευση πραγματοποιείται από πιστοποιημένους και έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες.

4. ΕΝΤΥΠΑ

Τα διαθέσιμα έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευθούν από τον διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Αργολίδας, www.arcci.gr

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Καλούμε λοιπόν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν άμεσα τις αιτήσεις τους για συμμετοχή στα παραπάνω σεμινάρια, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αργολίδας (Άργος, οδός Κορίνθου 23) κατά τις εργάσιμες ώρες από 08:00 έως 14:00 (τηλ. 2751067216). Υπεύθυνη: κα Αγγελική Δανοπούλου και στο Κρανίδι (Μιχ. Χάσπαρη 1), Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή από 09:00 έως 14:00 (τηλ. 2754029413), Υπεύθυνη: κα Ιωάννα Σκανδάλη.


ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ