ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τρίτη 25 Αυγούστου 2020

Πέντε θέματα της Αργολίδας στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Πέντε θέματα της Αργολίδας στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 26/8/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για προμήθειες που σχετίζονται με την έναρξη του σχολικού έτους , την δακοκτονία και επείγοντα έργα αποκατάστασης υποδομών. Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση θ’ ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19. 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα νομού Αργολίδας υποέργο: Εργασίες καθαρισμού τμημάτων χειμάρρων ΙΝΑΧΟΥ και ΞΕΡΙΑ , π/υ 270.000,00 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

2.  Ενημέρωση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων για παράταση Σύμβασης και προθεσμίας παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της, η οποία αφορά έκθεση εκτίμησης στο πλαίσιο απαλλοτρίωσης για τη κατασκευή της επαρχιακής οδού 19Α αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

3. ‘Εγκριση συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ , για την σύναψη δημόσιας Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 19Α ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 4. ‘Εγκριση συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ , για την σύναψη δημόσιας Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 10(ΙΣΘΜΟΣ –ΑΡ. ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

5.   ‘Εγκριση παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως 22/11/2020 του έργου «Βελτίωση – διαπλάτυνση ΕΠ. οδού ΒΕΛΟ – ΣΤΙΜΑΓΚΑ – ΝΕΜΕΑ, π/υ: 5.000.000 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 6.  ‘Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 32ΜΟΛΑΟΙ –ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 36-ΕΛΑΙΑ –ΑΣΩΠΟΣΔΑΙΜΟΝΙΑ» π/υ 600.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

7.  Έγκριση 1ης Σ.Σ. πίστωσης 45.611,40 € του έργου «Συντήρηση – οδική ασφάλεια αποκατάσταση κατολισθήσεων στην 22η και 23η επαρχιακή οδό της ΠΕ Μεσσηνίας (Τμήμα ΑΝΔΡΟΥΣΑ – ΚΑΛΟΓΕΡΟΡΑΧΗ – ΛΑΜΠΑΙΝΑ – ΤΡΙΚΟΡΦΟ)», π/μου 339.000,00 €. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

8.  Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προς έγκριση για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου «Βελτίωση – συντήρηση 12ης επ. οδού ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ – ΛΟΓΓΑ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΠΥΛΟΣ», π/μου 199.193,55 € (χωρίς ΦΠΑ). Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

9.  Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προς έγκριση και ανάδειξη μειοδότη του έργου «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοτάπητα στο οδικό δίκτυο ΠΕ Μεσσηνίας (2020)», π/υ 245.000,00 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

10.  Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και πρακτικού αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών πληροφορικής και εξοπλισμού και για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας , των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και Κ.Ε.Σ.Υ. Μεσσηνίας. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

11.  Έγκριση Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για το έλεγχο των δακοπληθυσμών με την μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 της ΠΕ Μεσσηνίας ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

12.  Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο όπου θα συζητηθεί η αγωγή της ανώνυμης εταιρείας της «ΕΥΚΤΙΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ». Αρ. καταχ. ΑΓ371/15-12- 2019 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

13.  Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο όπου θα συζητηθεί η αγωγή της ανώνυμης εταιρείας της «ΕΥΚΤΙΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ». Αρ. καταχ. ΑΓ372/15-12- 2019 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

14.  Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο όπου θα συζητηθεί η αγωγή του Δημητρίου Τσαπέκη ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

15. Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο όπου θα συζητηθεί η αγωγή του κ. Γεωργίου Χρυσανθακόπουλου ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

16. Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο όπου θα συζητηθεί η αγωγή του κ. Αθανασίου Φλέσσα ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

17. Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες καθαρισμού του αποστραγγιστικού δικτύου ανοιχτής ζώνης ΓΟΕΒ Παμίσου» ,με προϋπολογισμό 50.000 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

18. Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση υποδομών ΓΟΕΒ Παμίσου» ,με προϋπολογισμό 45.000€. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

19. Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο Καθαρισμός ποταμών Παμίσου και Άρι της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας» ,με προϋπολογισμό 1.200.000€. (Γαζούλη) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

20.   Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας (Φάση Β’), ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση του έργου «Συνέχιση ασφαλτόστρωσης – συντήρησης του δρόμου ΑΛΩΝΙΣΤΑΙΝΑ – BYTINA», π/μου 100.000,00 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

21.  Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου «Εργασία κατασκευής και τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης και πληροφοριακών πινακίδων στις οδούς αρμοδιότητας ΠΕ Αρκαδίας», π/υ 100.000 € με ΦΠΑ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

22.  Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας (Φάση Β’), ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση του έργου «Διευθέτηση απορροής ομβριών υδάτων επί της Ε.Ο. Άστρους – Λεωνιδίου εντός των ορίων της Τ.Κ. Τυρού για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων », π/υ 270.000,00 € με ΦΠΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

23.  Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας και Ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΥΡΓΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ» π/υ: 552.000,00€ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 24.  Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας και Ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» π/υ: 120.000,00€ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

25.  Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Δ/νσης Τεχνικών Εργων ΠΕ Αρκαδίας σχετικά με το αίτημα του αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ –ΕΠΑΝΩ ΧΡΕΠΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 ΕΔΡΑΣ 

26. Ενημέρωση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης σχετικά με την οριστική αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΔΡΑΣ 

27.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ επί της εθνικής οδού Τρίπολης – Καλαμάτας», π/μου 20.000 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΔΡΑΣ 

28. Δ.Υ. Έγκριση πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας, Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια εννιακοσίων (900) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της Δ/νσης Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

29. YΠ.ΠΟ.Α/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ06 Έγκριση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο «Ωρίμανση μελετών για την αποκατάσταση του πύργου Κουμουνδούρου που βρίσκεται στη θέση Γαρμπέλια, στον κάμπο της Αβίας, ΠΕ Μεσσηνίας. 

30.  1.Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του έργου με τίτλο “ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Χ.Θ. 4+500 & Χ.Θ. 4+900 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛΛΑΣΙΑ – ΓΕΦΥΡΑ ΚΕΛΕΦΙΝΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ”, σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016. 

2.Έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: “ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Χ.Θ. 4+500 & Χ.Θ. 4+900 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛΛΑΣΙΑ – ΓΕΦΥΡΑ ΚΕΛΕΦΙΝΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ” 

3.Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗ» 

4.Έγκριση του πίνακα προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στη διαπραγμάτευση. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

31.  Έγκριση πρακτικού του σταδίου ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας του έργου: «.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΗΣ ΜΟΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ.» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

32. Έγκριση πρακτικού του σταδίου ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΕ ΑΙΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

33. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης του δικηγόρου Καλαμάτας κ. Μουργή Παναγιώτη και β) έγκριση αμοιβής ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

34.  Διαπραγμάτευση αμοιβής δικηγόρου ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

35.  Αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αργολίδας για την αποκατάσταση ζημιών σε στηθαία ασφαλείας και φωτιστικούς ιστούς ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

36. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των νομικών ενεργειών που απαιτούνται για τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης, κατόπιν της κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για λόγους δημοσίας ωφέλειας συνολικής έκτασης 278.103,70 τ.μ για την κατασκευή της ΟΕΔΑ (ΜΕΑ - ΧΥΤΥ) της ΠΕ Αρκαδίας, που αποτελεί τμήμα του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 37. Ορισμός δικηγόρου , προκειμένου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των νομικών ενεργειών που απαιτούνται για τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης, κατόπιν της κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για λόγους δημοσίας ωφέλειας συνολικής έκτασης 91.050,96 τ.μ για την κατασκευή της ΟΕΔΑ (ΜΕΑ - ΧΥΤΥ) της ΠΕ Λακωνίας, που αποτελεί τμήμα του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

38. Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου- ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο αυτού στις 29-9-2020 όπου θα συζητηθεί η αγωγή της ΣΧΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

39.  ‘Εγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Δήμου Τρίπολης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΣΤΡΑΚΙΝΑ –ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

40.  ‘Εγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Δήμου Τρίπολης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠ. ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΙΑΝΑΣΑΛΩΝΙΣΤΑΙΝΑΣ ΠΡΟΣ ΛΙΜΠΟΒΙΣΙ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

41. Κήρυξη έκπτωσης του Αναδόχου του έργου «Έργα προστασίας λιµένα Πλάκας Λεωνιδίου, ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας», λόγω µη προσέλευσης υπογραφής της σύµβασης, και ανάδειξη νέου προσωρινού Αναδόχου. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

42. Εγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων έτους 2020 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

43. Eτήσιος προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού δηµόσιου τοµέα έτους 2021 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ