Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020

Αιτήσεις για πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού και στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ Αργολίδας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:20:00 μ.μ. | | | |
Αιτήσεις για πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού και στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ Αργολίδας
Αρχίζει τη Δευτέρα 31/08/2020, ώρα 10:00 και θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή 04/09/2020, ώρα 23:59, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, έτους κατάρτισης 2020 – 2021.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ


- Ι.Ε.Κ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Λεωφόρος Αργους - Ναυπλίου Τ.Κ. 21100 Τίρυνθα Αργολίδας,
τηλ. 27520-28675, 27520-28654)
-ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
-ΠΕ-Διατροφής Διαιτολογίας, 
-ΠΕ-Πτυχίο Ιστορίας - Αρχαιολογίας (προηγούνται οι έχοντες μεταπτυχιακές σπουδές στη μουσειολογία), 
-ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, 
-ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, 
-ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, 
-ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, 
-ΠΕ08-Καλών Τεχνών, 
-ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα σε αθλήματα αυτοάμυνας, 
-ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής Σχολής, 
-ΠΕ80- Εμπορίας Διαφήμισης Marketing, 
-ΠΕ23-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΠΕ-Πτυχίο ΦΠΨ με κατεύθυνση Ψυχολογία (ελλείψει Πτυχιούχων Ψυχολογίας), 
-ΠΕ82-Μηχανολογοι (ΕΚ), 
-ΠΕ83- Ηλεκτρολόγοι (ΕΚ), 
-ΠΕ84-Ηλεκτρονικοί (ΕΚ) με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας, -ΠΕ86-Πληροφορικής (ΕΚ), 
-ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, 
-ΠΕ87-Νοσηλευτικής (ΕΕ), 
-ΠΕ87-Πτυχίο Φυσικοθεραπευτή, 
-ΠΕ87-Πτυχίο Δημόσιας Υγιεινής, 
-ΠΕ87-Πτυχίο Αισθητικής, 
-ΠΕ88.05-Φυσικού Περιβάλλοντος (ΕΕ), 
-ΠΕ89- Πτυχίο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης, 
-ΠΕ-Εξειδικευμένος Ποδολόγος, 
-ΠΕ Αξιωματικοί Ελληνικής Αστυνομίας ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
-ΤΕ-Πτυχίο Κομμωτικής, 
-ΤΕ-Πτυχίο Αισθητικής, 
-ΤΕ-Τεχνικός Αισθητικής Ακρων (Μανικιουρίστας), 
-ΤΕ-Πτυχίο Μηχανικού Αυτοκινήτων με αποδεδειγμένη 3ετή προϋπηρεσία στην ειδικότητα, 
-ΤΕ-Εξειδικευμένος Ποδολόγος, 
-ΤΕ-Προπονητής αθλημάτων αυτοάμυνας (με άδεια άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή αθλητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού), 
-ΤΕ-Πτυχιούχοι Σχολής Αστυφυλάκων 
-ΔΕ -Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση , Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ, Σχολής Μαθητείας του Ν. 1566/1985 
-ΔΕ-Πτυχίο Κομμωτικής, 
-ΔΕ-Τεχνικός Αισθητικής Ακρων (Μανικιουρίστας), 
-ΔΕ-Πτυχίο Τεχνίτη Αυτοκινήτων με αποδεδειγμένη 3ετή προϋπηρεσίαστην ειδικότητα, -ΔΕΕξειδικευμένος Ποδολόγος, 
-ΔΕ-Δερματοστίκτης (Tattoo), 
-ΔΕ-Προπονητής αθλημάτων αυτοάμυνας (με άδεια άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή αθλητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού), 
-ΔΕ-Πτυχιούχοι Σχολής Αστυφυλάκων 
-ΔΕ.ΕΤ -εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία 
-ΔΕ.ΕΤ-Τεχνικός Αισθητικής Ακρων (Μανικιουρίστας), 
-ΔΕ.ΕΤ-Δερματοστίκτης (Tattoo)


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ


- Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ (Πανεπιστημίου 21 Τ.Κ. 26500 Ρίο, τηλ. 2610-966962, 2610-966972)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Διατροφής Διαιτολογίας, ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ05-Γαλλικής
Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής,
ΠΕ23-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΠΕ-Πτυχίο ΦΠΨ με κατεύθυνση Ψυχολογία (ελλείψει
Πτυχιούχων Ψυχολογίας), ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής Σχολής, ΠΕ80-Οικονομίας (ΕΚ), ΠΕ83-
Ηλεκτρολόγοι (ΕΚ), ΠΕ85-Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, ΠΕ86-Πληροφορικής (ΕΚ), ΠΕ87-
Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής (ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο
Φυσικοθεραπευτή, ΠΕ87-Πτυχίο Δημόσιας Υγιεινής, ΠΕ87-Πτυχίο Αισθητικής, ΠΕ88-Πτυχίο
Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων ή Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ-Εξειδικευμένος
Ποδολόγος
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ-Πτυχίο Αρτοποιού - Ζαχαροπλάστη, ΤΕ-Πτυχίο Κομμωτικής, ΤΕ-Τεχνικός Αισθητικής
Ακρων (Μανικιουρίστας), ΤΕ-Εξειδικευμένος Ποδολόγος
ΔΕ -Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση , Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ, Σχολής
Μαθητείας του Ν. 1566/1985
ΔΕ-Πτυχίο Αρτοποιού – Ζαχαροπλάστη, ΔΕ-Πτυχίο Κομμωτικής, ΔΕ-Τεχνικός Αισθητικής
Ακρων (Μανικιουρίστας), ΔΕ-Εξειδικευμένος Ποδολόγος
ΔΕ.ΕΤ -εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του
Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία
ΔΕ.ΕΤ-Αρτοποιός – Ζαχαροπλάστης, ΔΕ.ΕΤ-Τεχνικός Αισθητικής Ακρων (Μανικιουρίστας)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ


- Ι.Ε.Κ. ΠΥΡΓΟΥ (4οχιλ. Λεωφ. Πύργου - Πατρών Τ.Κ. 27100 Πύργος, τηλ. 26210-
22247)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ07-Γερμανικής Φιλολογίας, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής Σχολής ή
ΠΕ78-Πτυχίο Νομικών & Πολιτικών Επιστημών (ελλείψει πτυχιούχων Νομικής Σχολής),
ΠΕ80-Οικονομίας (ΕΚ), ΠΕ82-Μηχανολόγοι (ΕΚ), ΠΕ83-Ηλεκτρολόγοι (ΕΚ), ΠΕ85-Χημικοί
Μηχανικοί (ΕΚ), ΠΕ86-Πληροφορικής (ΕΚ), ΠΕ88.05-Φυσικού Περιβάλλοντος (ΕΕ)
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ-Πτυχίο Θερμοϋδραυλικού
ΔΕ -Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση , Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ, Σχολής
Μαθητείας του Ν. 1566/1985
ΔΕ-Πτυχίο Τεχνικού Αερίων Καυσίμων, ΔΕ-Πτυχιούχος ΙΕΚ Στέλεχος Διοίκησης και
Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού (με 3ετή επαγγελματική προϋπηρεσία)


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

- Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Εθνική οδός Καλαμάτας - Αθήνας Τ.Κ. 24100 Ασπρόχωμα
Καλαμάτας, τηλ. 27210-69320, 27210-99624)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Πτυχίο Θεολογικής Σχολής, ΠΕ-Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού,
ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ07-Γερμανικής Φιλολογίας,
ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα σε αθλήματα αυτοάμυνας, ΠΕ23-Πτυχίο Ψυχολογίας ή
ΠΕ-Πτυχίο ΦΠΨ με κατεύθυνση Ψυχολογία (ελλείψει Πτυχιούχων Ψυχολογίας), ΠΕ78-
Πτυχίο Νομικής Σχολής ή ΠΕ78-Πτυχίο Νομικών & Πολιτικών Επιστημών (ελλείψει
πτυχιούχων Νομικής Σχολής), ΠΕ80-Οικονομίας (ΕΚ), ΠΕ83-Ηλεκτρολόγοι (ΕΚ) με
αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας, ΠΕ84-Ηλεκτρονικοί
(ΕΚ) με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας, ΠΕ86-
Πληροφορικής (ΕΚ), ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής (ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Αισθητικής,
ΠΕ88-Πτυχίο Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων ή Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ89-Πτυχίο
Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης, ΠΕ-Αξιωματικοί Ελληνικής Αστυνομίας
ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ-Πτυχίο Αρτοποιού - Ζαχαροπλάστη, ΤΕ-Πτυχίο Μαγειρικής, ΤΕ-Πτυχίο Αισθητικής, ΤΕΠτυχίο Κομμωτικής, ΤΕ-Τεχνικός Αισθητικής Ακρων (Μανικιουρίστας), ΤΕ-Προπονητής
αθλημάτων αυτοάμυνας (με άδεια άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή αθλητών της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού), ΤΕ-Πτυχιούχοι Σχολής Αστυφυλάκων
ΔΕ -Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση , Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ, Σχολής
Μαθητείας του Ν. 1566/1985
ΔΕ-Πτυχίο Αρτοποιού - Ζαχαροπλάστη, ΔΕ-Πτυχίο Μαγειρικής, ΔΕ-Πτυχίο Κομμωτικής, ΔΕΤεχνικός Αισθητικής Ακρων (Μανικιουρίστας), ΔΕ-Δερματοστίκτης (Tattoo), ΔΕ-Πτυχιούχος
ΙΕΚ Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (με 3ετή επαγγελματική
προϋπηρεσία), ΔΕ-Προπονητής αθλημάτων αυτοάμυνας (με άδεια άσκησης Επαγγέλματος
Προπονητή αθλητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού), ΔΕ-Πτυχιούχοι Σχολής
Αστυφυλάκων
ΔΕ.ΕΤ -εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του
Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία
ΔΕ-Πτυχίο Αρτοποιού - Ζαχαροπλάστη, ΔΕ.ΕΤ-Μάγειρας, ΔΕ.ΕΤ-Τεχνικός Αισθητικής Ακρων
(Μανικιουρίστας), ΔΕ.ΕΤ-Δερματοστίκτης (Tattoo)

Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ