Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020

Τα έργα πολιτισμού στην Αργολίδα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:27:00 μ.μ. | | |
Τα έργα πολιτισμού στην Αργολίδα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου
Τον πλήρη κατάλογο με τα έργα πολιτισμού και την εξέλιξή τους στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας δημοσιοποίησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Τα έργα, της Π.Ε. Αργολίδας μπορείτε να τα δείτε παρακάτω:

-Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 

Διαχείριση ευπαθών και βαρέων εκθεμάτων αρχαιολογικού Μουσείου Άργους Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης - Διαγωνισμόςν.4412/2016 

71.598,01 €

Η Σύμβαση κι εγκατάσταση του αναδόχου αναμένεται έως 15/08. Η μεταφορά των εκθεμάτων αναμένεται (και είναι αναγκαίο) να ολοκληρωθεί έως 15/09/2020, καθώς έχει ήδη υπογραφέι η σύμβαση εργολαβίας.

-Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες εκσυγχρονισμού Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους - Τεχνικό έργο - Διαγωνισμός 

4.820.401,99 €

Υπογραφή Σύμβασης : 31/07/2020, ποσού με ΦΠΑ: 2.528.172,83ευρώ

-Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Σύνδεση του κτιρίου με Ο.Κ.Ω.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο.Κ.Ω. 

100.000,00 € 

Η Σύνδεση με τα δίκτυα ΟΚΩ θα γίνει με την ολοκλήρωση του Υποέργου 2

-Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Έλεγχος εργασιών δόμησης του έργου: "Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες εκσυγχρονισμού Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους" 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

8.000,00 €

Ο έλεγχος δόμησης θα γίνει με την έναρξη των εργασιών κατασκευής του Υποέργου 2

Ανάδειξη Κάστρου Πιάδα, Νέας Επιδαύρου, Δ. Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 

650.000,00 €

 Σημαντική καθυστέρηση στην εξέλιξη Προήρυξης πρόσληψης προσωπικού και συνοπτικών Διαγωνισμών για συμβάσεις προμηθειών υλικών. Οι συμβάσεις προμηθειών αναμένονται έως 10 Αυγούστου '20. Η πρόσληψη προσωπικού και η έναρξη εργασιών αναμένεται έως 20/08.

-Ανάδειξη Κάστρου 100.000,00 € Πιάδα, Νέας Επιδαύρου, Δ. Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 

Ανοιχτός, τακτικός διαγωνισμός για την ενοικίαση ικριωμάτων στo πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη Κάστρου Πιάδα, Νέας Επιδαύρου, Δ. Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

100.000,00 € 

Σημαντική καθυστέρηση στις διαδικασίες ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση ενοικίαση ικριωμάτων. Επί του από 23/06 αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης εδόθη η από 02/07/2020 Σύμφωνη Γνώμη της Υπηρεσίας μας


ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ