ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020

Ενημέρωση από τον Σύλλογο Λογιστών Ναυπλίου - Ερμιονίδας για Λύση Μισθώσεων - Προθεσμίες και πρόστιμα

Ενημέρωση από τον Σύλλογο Λογιστών Ναυπλίου - Ερμιονίδας για Λύση Μισθώσεων - Προθεσμίες και πρόστιμα
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1162/2020 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση Α.1139/2020, σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώνει τη λύση αυτής μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λύση της, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται πως είναι σε ισχύ.

Συνεπώς, από τις 13 Ιουνίου 2020 οι συνάδελφοι πρέπει να μη λησμονούν να δηλώνουν τις λύσεις μισθώσεων στο πληροφοριακό σύστημα της Α.Α.Δ.Ε. εντός της ως άνω προθεσμίας. Στην περίπτωση υπέρβασης της εν λόγω προθεσμίας το πληροφοριακό σύστημα μαρκάρει τη δήλωση λύσης ως εκπρόθεσμη. Να θυμίσουμε ότι το πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης πληροφοριακής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 54 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) είναι 100 ευρώ.

Περαιτέρω σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με την απόφαση Α.1209/2020, σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» έχει λυθεί μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι και την 4η Δεκεμβρίου 2020 την ημερομηνία της λύσης αυτής, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θα θεωρείται πως είναι σε ισχύ.
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ